سه شنبه 24 شهريور 1383

حميد سمندريان: هنر نمايش به دليل بي‌مهري‌ها و خلع حضور كارشناسان با فقر مطلق مواجه است، ايسنا

حميد سمندريان

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و هنر - تئاتر
حميد سمندريان از اساتيد تئاتر كشورمان معتقد است كه براي فعاليت‌هاي فرهنگي به ويژه هنرهاي نمايشي با رويكرد معنوي استفاده از صاحبنظران اين عرصه هنري ضروري است.
به گزارش ايسنا، وي افزود: نمي‌توان قبل از اجراي هر برنامه فرهنگي به ويژه با محدوديت هنر نمايش در اين رابطه قضاوتي كرد اما نحوه حمايت دست‌اندركاران و مسئولان در برنامه يادشده بسيار موثر است.
سمندريان در عين حال تصريح كرد: متاسفانه هنر نمايش به دليل برخي بي‌مهري‌ها و خلع حضور كارشناسان و متخصصان خبره با فقر مطلق مواجه است. گرچه گاهي در اين عرصه هنري فعاليت‌هاي مثبتي نيز ديده مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در گفت‌وگو با دفتر امور رسانه‌اي 5 هزار نمايش ميداني به برنامه اجراي 5 هزار نمايش ميداني توسط سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اشاره كرد و افزود: در صورتي كه اين فعاليت‌ هدفمند و با پشتوانه مناسب فكري واستفاده از نيروهاي متخصص و موضوع‌هاي روز اجرا شود، حركت مثبتي تلقي خواهد شد.
اين استاد و هنرمند عرصه حوزه‌هاي نمايشي اجراي صحيح اصول فني و توجه به ساختار عرضه نمايش را شرط لازم و كافي براي اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري عنوان كرد.
سمندريان تاكيد كرد: تا زماني كه دست‌اندركاران و كارشناسان اين عرصه در برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي هنري به خصوص هنرهاي نمايشي خاطر و ناظر نباشند نمي‌توان چشم‌انداز مثبتي براي اين حوزه متصور شد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12004

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حميد سمندريان: هنر نمايش به دليل بي‌مهري‌ها و خلع حضور كارشناسان با فقر مطلق مواجه است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016