دوشنبه 30 شهريور 1383

رسول ملاقلي پور؛ خداحافظ سينما! ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
فيلم سينمايي "مزرعه پدري" در حالي اكران شد كه با واكنش هايي نامناسب روبرو شد . شايد حق "رسول ملاقلي‌‏پور" و فيلمش نبود كه چنين برخوردي با وي شود , فيلمي كه ارزش‌‏هاي خاصي را دارد، به نظر مي رسد ممنوع شدن تيزرهاي "مزرعه پدري" در تلويزيون و آن هم در هفته دفاع مقدس كاري بس عجيب باشد كه اين فيلمسازي را به واكنش وا داشته است، نامه او در حالي به خبرگزاري ايلنا رسيد كه يكي از معدود ساخته‌‏هاي سينماي جنگ مورد بي‌‏مهري واقع شده است ،از طرفي وي همچون ديگر فيلمسازان مطرحي مثل "محسن مخملباف" و "بهمن فرمان ارا " اعلام كرده كه ديگر فيلم نخواهد ساخت.

نامه رسول ملاقلي پور در پي مي آيد:
چه حاصل از اينكه كي بودم و چه كردم؟ فرقي هم نيست و صد البته كه طلبكار هم نيستم حرف من بماند با تاريخ.
روزگاري نه چندان دور به گوشه اي از اين ديار عشق و ميراث تعرضي شده بود. جواناني بودند، مرداني بزرگ، زميني بودند و روحشان آسماني، دوربين عكاسي و سوپر هشت من شرمنده بود از معرفتشان, هر چند كوتاه, ولي مردانه زيستن را ديدم و بي دليل نيست كه هر روز دورتر و تنها تر شدم. جرم من ساختن "پرواز در شب" و دعوت به "سفر به چزابه" براي ديدن "نجات يافتگان" و ملاقات با بانوي عشق خانم "هيوا" بود. البته اين جرم كمي نبود, همزمان با نمايش تحقيرشان كردند و در گوشي و علني نجوا كردند، بدو، فراموش كن، و اين زمانه را آنطور كه ما مي گوئيم ببين.
از نگاه "مجنون"،" نسل سوخته" را نبين. در همان خوابگردي بمان تا "خوابگرد" را نسازي، مگر نمي بيني با "مزرعه پدري" اين سرزمين پدريت چه مي‌‏كنيم؟ اگر راه پيروزي فرهنگي عده‌‏اي در گرو اين است كه من ديگر فيلم نسازم، به همه دوستداران و ارزش پيشگان و همراهان اين قافله مژده مي‌‏دهم كه اين پيروزي گوارايتان باد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رسول ملاقلي پور ديگر فيلمي نخواهد ساخت تا ....
زهي خجسته زماني كه يار باز آيد بكام غمزدگان غمگسار باز آيد
به پيش خيل خيالش كشيدم ابلق چشم بدان اميد كه آن شهسوار باز آيد

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12223

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رسول ملاقلي پور؛ خداحافظ سينما! ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016