جمعه 10 مهر 1383

تازه‌ترين مجموعه شعر «احمدرضا احمدي» منتشر مي‌شود؛ اگر كاغذ توزيع شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - كتاب
احمدرضا احمدي ـ شاعر ـ از چاپ چند عنوان كتاب قصه براي كودكان خبر داد.
وي به خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: مجموعه قصه‌هاي “شب دوازدهم خواب دوازدهم“ و “برف هفت گل بنفشه را پوشانده بود” با تصويرگري محمدرضا دادگر ازسوي نشر زيتون و فرهنگ‌گستر، “همه‌ي اين قايق‌هاي كاغذي“ با تصويرگري ابوالفضل همتي آهويي و “رنگين‌كماني كه هميشه رخ نمي‌داد” با تصويرگري نسرين خسروي هر دو توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر مي‌شود، ”پسرك تنها روي برف” با تصويرگري حافظ ميرآفتابي ازسوي نشر فرهنگ‌گستر و “باران“ با تصويرگري علي مفاخري هم توسط شباويز منتشر خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

احمدي درباره زمان انتشار اين آثار توضيح داد: كتاب كودك وقت بسياري مي‌برد و بعد از مرحله نوشتن بايد به دست نقاش و تصويرگر سپرده شود. پس زمان دقيق چاپ آنها مشخص نيست؛ اما احتمالاð تا پايان امسال منتشر خواهند شد.
اين شاعر و نويسنده در ادامه از انتشار تازه‌ترين مجموعه شعر خود با عنوان ”عزيز من“ خبر داد و افزود: اين كتاب را نشر افكار درمي‌آورد؛ البته همه‌ي اينها موكول مي‌شود به اينكه كي كاغذ به ناشران برسد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12576

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تازه‌ترين مجموعه شعر «احمدرضا احمدي» منتشر مي‌شود؛ اگر كاغذ توزيع شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016