جمعه 1 آبان 1383

پري صابري، كارگردان تئاتر: مي‌خواهم راهي جدا از اندوخته‌هاي خود پيش بگيرم، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و هنر - تئاتر
پري صابري، كارگردان تئاتر كه اواسط آبان ماه نمايش ديگري با عنوان «من از كجا عشق از كجا» را بر مبناي زندگي فروغ فرخزاد به روي صحنه خواهد برد، بر كار روي مضامين فرهنگي به ارث رسيده از گذشتگان تاكيد كرد و گفت: همچنان از متون ايراني، موسيقي ايراني و بزرگان ايراني الهام مي‌گيرم و راهي جدا از اندوخته‌هاي تئاتري خود و برگرفته از بزرگان تئاتر جهان را در پيش مي‌گيرم.
وي در گفت و گو با خبرنگار هنري ايسنا افزود: اگر اين بزرگان پرچمهاي ممالك خويش را برافراشته‌اند بر مبناي فرهنگ خود بوده و جا دارد ما نيز براي برافراشتن پرچم ايران از تئاتر بهره بگيريم.به همين دليل است كه از چندين سال پيش تنها بر روي متون ايراني گذشته و معاصر كار مي‌كنم.
صابري كه نمايشهايش همگي بر مبناي انديشه بزرگان گذشته همچون فردوسي، مولوي و عطار بوده است گفت: شايد گذشت اين سالها باعث شود تا بتوانم پيوند ملموس تري را با تماشاگر ايراني تجربه كنم.
پري صابري تاكيد كرد: شعر امروز را جدا از شعر كلاسيك نمي‌بينم ضمن اينكه بيان امروزي،ساده و قوي آنها را نيز نمي‌توان ناديده گرفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با اشاره به عمق اشعار فروغ عنوان كرد: خيلي اصرار دارم كه بگويم چقدر آينده ما به گذشته ما متصل است و ما انسانهاي بي ريشه غريبي نيستيم نمي خواهم و نمي‌توانم از اين امر فرار كنم چون اعتبار من است و اين اعتبار ياري رسان هنرمندان ديگري كه در آينده زندگي خواهند كرد نيز است.
اين كارگردان تئاتر تصريح كرد: سعي داشته‌ام كار را به نوعي با موسيقي كلاسيك تلفيق كنم.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13412

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پري صابري، كارگردان تئاتر: مي‌خواهم راهي جدا از اندوخته‌هاي خود پيش بگيرم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016