يكشنبه 27 دي 1383

كريم امامي ـ از داوران پيشين كتاب سال: گاهي كتابي كه داوران براي دريافت جايزه نظر داده‌اند، توسط مقامات بالاتري كنار گذاشته مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - كتاب
يك مترجم و از داوران اوليه كتاب سال گفت: برگزاركنندگان كتاب سال خودشان هم واقفند محذوراتي دارند كه به خاطر آن نتوانسته‌اند به‌طور روشن و صريح به رمان جايزه بدهند.
كريم امامي ـ مترجم ـ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره اعلام نشدن اسامي داوران و معيارها به صورت شفاف ازسوي برگزاركنندگان كتاب سال گفت: در اين باره نمي‌توانم اظهار نظر كنم و در وضعيتي هستم كه بهتر است خيلي سروصدا نكنم. در اين خصوص از دوستان ديگر مي‌توانيد بپرسيد.
وي در پاسخ به اينكه چرا به ادبيات داستاني و شعر معاصر در طول 21 دوره برگزاري كتاب سال بي‌توجهي شده است، گفت: حتما به دليل اينكه در انتخاب كتاب سال نمي‌توانند به رمان جايزه بدهند، خودشان با اين اقدام تشويق كردند تا جوايز ادبي مثل مهرگان و گلشيري شكل بگيرد و حتما به اين دليل بود كه اين جايزه‌ها راه افتاد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

امامي يادآور شد: كتاب سال چون يك چيز رسمي است، درنتيجه محذورات رسمي هم دامن‌گيرش مي‌شود؛ مخصوصا در زمينه رمان، چون حوزه حساسي است و همه رويش حساسيت دارند كه چرا به اين جايزه داديد، چرا به آن جايزه نداديد. درنتيجه خودشان ترجيح مي‌دهند كه كلا اين مساله را كنار بگذارند و مؤسسه‌هاي خصوصي را درگير مساله كنند كه جايزه بدهند.
او درباره اعمال نظر در راي داوران اين انتخاب اظهار داشت: البته من گفتم كه نبايد اين صحبت‌ها را بكنم؛ ولي به هر حال، به‌نظرم در مرحله‌اي كه داوري انجام مي‌شود، اعمال فشاري صورت نمي‌گيرد كه به يك كتاب خاص جايزه تعلق گيرد. داوران كار خودشان را مي‌كنند؛ اما وقتي به يك نظر مشترك رسيدند، مقامات بالاتري هستند كه صلاحديدها و سياست‌هايي را اعمال مي‌كنند و ممكن است كتابي كه داوران براي دريافت جايزه و نظر داده باشند، اصلا كنار گذاشته و اين‌طور اعمال نظر ‌شود.

Copyright: gooya.com 2016