دوشنبه 12 بهمن 1383

دو اثر ناياب سعيد نفيسي روانه بازار كتاب شد، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

كتاب‌‏هاي«تاريخ تمدن ايران ساساني»و«تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر» نوشته" سعيد نفيسي" در انتشارات اساطير به اهتمام عبدالكريم جربزه‌‏دار منتشر شد.
جربزه‌‏دار مدير مسوول انتشارات اساطير در گفت‌‏وگو با خبرنگار كتاب ايلنا, گفت‌‏: اين دو اثر ارزشمند سعيد نفيسي در سال‌‏هاي بسيار دور منتشر شده بود، اما به دليل اينكه در بازار ناياب شد, تصميم گرفتم كه اين دو كتاب ارزشمند را دوباره منتشر كنم.
وي در ادامه تصريح كرد‌‏: نفيسي در كتاب" تمدن ايران ساساني" به معماري, شهرسازي , شيوه حكومت, ساختار اداري, مالي و كشاورزي و نوع زندگي مردم پرداخته‌‏است و در" كتاب تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر" به شكل‌‏گيري دوره قاجاريه تا سر انجام فتح علي شاه و معاهدات تركمان چاي و گلستان پرداخته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مدير مسوول انتشارات اساطير در پايان با اشاره به اينكه اين دو كتاب از منابع مهم ايران شناسي به شمار مي‌‏روند, گفت: سعيد نفيسي يكي از بزرگان و مشاهر ادب و هنر ايران به شمار مي‌‏رود كه در عرصه شعر, داستان كوتاه‌‏, تاريخ نويسي, ترجمه، تصحيح و تاليف فعال و صاحب سبك بوده‌‏است و آثاري كه به جامعه عرضه كرده در ادب, هنر و تاريخ ايران جز منابع مهم و اصلي به شمار مي‌‏روند.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17675

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دو اثر ناياب سعيد نفيسي روانه بازار كتاب شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016