پنجشنبه 22 بهمن 1383

راديوي اينترنتي تازه براي موسيقي ايران، پژمان اكبرزاده، شرق

پژمان اكبرزاده
(عضو "كانون هنرمندان بدون مرز)
persia_1980@hotmail.com


سيروس ملكوتي (تكنواز گيتار و بنيانگذار كانون هنرمندان بدون مرز در لندن) و محمو خوشنام (منتقد موسيقي ساكن آلمان) مشتركاً يك راديوي اينترنتي تازه براي بررسي مسائل گوناگون مربوط به موسيقي ايران به راه انداخته اند.

اين راديوي اينترنتي كه با نشاني

www.radioaida.com

در دسترس علاقه مندان است از پنج بخش اصلي تشكيل شده است :

1_ «مقالات» كه در حال حاضر دربرگيرنده پنج مقاله با عنوان هاي «در قلمرو موسيقي»، «هنر چيست؟ هنرمند كيست؟»، «پيشگفتاري بر تاريخ موسيقي»، «يادي از حشمت سنجري» و «پيشگفتاري بر موسيقي و موسيقي دانان در دوره فاشيسم» است.

2_ «اخبار» كه برخي از آنها از مراكز خبري نقل شده و برخي از سوي گردانندگان «راديو آيدا» تهيه شده است.

3_ «نقد و بررسي». در اين بخش تنها يك مقاله گنجانده شده است. باتوجه به نوبنياد بودن اين راديوي اينترنتي، گردانندگان آن از همه موسيقي دانان (از هر گرايش و با هر نوع انديشه) و همچنين پژوهشگران و منتقدان دعوت به همكاري كرده اند.

4_ «گفت و گو» نيز سه مصاحبه با بهزاد رنجبران، رضا والي و كياوش صاحب نسق را در خود دارد.

5 _ در «سراي اهل هنر» دو مقاله با عنوان «روز ملي سينما از ديدگاه بهرام بيضايي» و «مهرانگيز رسام پور: م. پگاه» و يك قسمت خبري درج گرديده است. مطالب اين بخش تنها به موسيقي اختصاص نيافته است.

به گفته سيروس ملكوتي و محمود خوشنام: «راديو آيدا مي خواهد به جبران گذشته در شناساندن فراگير موسيقي پيشرو به ويژه شاخه هاي جوان آن ياري رسان باشد. اين راديو دريچه اصلي خود را به روي موسيقي پيشروي ايران خواهد گشود و آفريده هاي موسيقي دانان پيشرو را با اشتياق پخش خواهد كرد. بديهي است كه تنها به پخش اين آثار اكتفا نخواهد شد بلكه شرح و تفسيري هم بر آنها ارائه خواهد شد. از آن گذشته، تنها در قلمروي ايران نخواهد ماند. انواع گوناگون موسيقي جهان نيز در راديو آيدا جايي درخور خواهند داشت زيرا ايران جزيي از جهان است و حتا اگر بخواهد نمي تواند خود را بيرون از جهان و آنچه در آن مي گذرد قرار دهد...»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در نخستين صفحه تارنماي راديو آيدا،‍لينكي قرار دارد كه با ورود به آن حدود يك ساعت برنامه شامل پخش موسيقي همراه با معرفي، بررسي و نقد شنيده مي شود.

از ديگر راديوهاي اينترنتي موسيقي ايراني مي توان از «راديو درويش»
(www.radiodarvish.com) نام برد كه به كوشش افشين طلوعي پديد آمده و ويژه آثار درويش خان است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18144

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'راديوي اينترنتي تازه براي موسيقي ايران، پژمان اكبرزاده، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016