سه شنبه 16 فروردين 1384

برنامه جديد مرکز پژوهشی و فيلمسازی سينمای آزاد، سخنراني بصير نصيبی همراه با نمايش فيلم

رژيم جمهوری اسلامی هر روز می گيِرد، به بند می کشد و شکنجه می دهد، آيا فقط در سالگرد قتل ها وترور ها با يد از فجايع اين رژيم سخن گفت؟

برنامه جديد مرکز پژوهشی و فيلمسازی سينمای آزاد

زندان و سينمای ايران در تبعيد . سخنران : بصير نصيبی

همراه با نمايش نمونه های فيلمهايی مرتبط با عنوان سخنرانی و نمايش کامل فيلم "درخت بياد می آورد" ساخته مسعود رئوف به زبان انگليسی و زير نويس فارسی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

و همراه با نمايش فيلم "تسليم" و با ياد و احترام به تئو وانگوگ که به فرمان تروريست های اسلامی به قتل رسيد.

برای آگاهی از نحوه برنامه ريزی با سينمای آزادبا نشانی پست الکترونيکی ويا تلفن 68139224 / 0049 تماس بگيريد.

http://www.cinemayeazad.blogspot.com
cinema-ye-azad@t-online.de

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20153

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برنامه جديد مرکز پژوهشی و فيلمسازی سينمای آزاد، سخنراني بصير نصيبی همراه با نمايش فيلم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016