سه شنبه 30 فروردين 1384

فعالان موسيقي پاپ از خاتمي درخواست حمايت كردند، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

نود نفر از فعالان عرصه موسيقي پاپ با ارسال نامه اي انتقاد آميز و سرگشاده به رييس جمهوري حمايت دولت از فعاليت خود را خواستار شدند.
به گزارش خبرنگار گروه هنر ايلنا , در بخشي از اين نامه آمده است: نود نفر از فعالان عرصه موسيقي پاپ با ارسال نامه اي انتقاد آميز و سرگشاده به رييس جمهوري حمايت دولت از فعاليت خود را خواستار شدند.
در بخشي از اين نامه آمده است به خوبي مي دانيد هنر موسيقي در حيطه طبقه بندي هنرهاي زيبا در اين سياره خاكي رتبه نخست را دارا بوده و در صدر هنرها قرار گرفته است. در رابطه با آن چه در امور مربوط به موسيقي و چه در امور مرتبط با ساير عناوين هنري سرمايه گذاري مادي و معنوي ما و شما علت العلل پيشرفت و بقاست, موسيقي نقش بسزايي در ايجاد نشاط و شادابي اجتماعي دارد و موسيقي پاپ ايران مي تواند همچون موسيقي كشورهاي ديگر, سفير فرهنگي سرزمينمان باشد.
فعالان موسيقي پاپ در اين نامه, موسيقي پاپ را كارخانه اي فاقد ابزار پيچيده و صنعتي دانسته اند كه وظيفه آن توليد تفكر است و در نهايت ابزاري به نام قلم و بستري به نام كاغذ دارد. در اين نامه آمده است شهروندان جامعه مدني با سرمايه اي اندك و بي هيچ ادعايي قدم به عرصه اي از توليد مي گذارند كه پوشش نظارتي آن در اختيار ادارات تابع شما خصوصا وزارت ارشاد است اما بايد چرخه اي نفس گير و جانكاه را طي كنند.
بنا بر اين گزارش فعالان موسيقي پاپ ضمن انتقاد شديد از نحوه رسيدگي به تقاضاها اعلام كرده اند. ضرب و شتم توليدات موسيقايي از گام نخستين آغاز مي شود. اشعار خريداري شده تحويل دفتر شوراي شهر مي شود و پس از دوندگي تعدادي از اين اشعار كه مورد قبول اساتيد محترم شورا قرار مي گيرند به صورت محرمانه و با شيوه اي امنيتي در همان دفتر نگهداري مي شوند و فقط شماره اي در اختيار متقاضي قرار مي گيرد كه جهت تشكيل پرونده مي تواند به آن استفاده كند حتي اساتيد شوراي شهر نيز مي فرمايند ما نيز با اين روش همسويي نداريم و واگذارنده را صاحب اثر مي دانيم اما مركز موسيقي اين طور مصلحت مي داند.
در مرحله بعد كه آهنگ ها ساخته شد پرونده تحويل اتاق ديگري مي شود و پرسنل اين اتاق مسوول پيگيري و ارايه اثر به كارشناسان محترم شوراي موسيقي هستند.اينجا هم اگر آثار ارسالي مورد موافقت قرار گيرد هيچ اطلاعات و اخباري در زمينه اظهارات شوراي موسيقي در اختيارتان قرار نمي گيرد و با برخوردي به شدت امنيتي پرونده به صورت بسته بندي شده به اتاق مشاور هنري ارجاع مي شود خلاصه آنكه پس از بررسي رياست محترم نظارت و ارزشيابي اثر به محلي به نام شوراي فرهنگي منتقل مي شود حالا اين شورا كجاست و افراد آن چه كسي هستند ظاهرا هيچ كس نمي داند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي" خاتمي" باور بفرماييد گاهي به اين يقين مي رسيم كه اگر سرمايه يا انرژي خود را در امر خريد و فروش ملك به مصرف مي رسانديم نه تنها تا اين حد به زحمت نمي افتاديم بلكه درآمد قابل توجهي نيز نصيبمان مي شد.
سال هاست كه ما مي كوشيم با موسيقي مبتذل آن سوي مرزها كه بعضا پيام هاي فكري و سياسي ناجوانمردانه دارد مقابله كنيم براي مقابله با موسيقي لوس آنجلسي اسلحه كارآمد فقط و فقط موسيقي است نه سينما،‌‏كتاب و مقاله!
در پايان اين نامه از" خاتمي" خواسته شده است از مقوله توليد آثار موسيقي و بازنگري قوانين جاري حمايت جدي كنند.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21292

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فعالان موسيقي پاپ از خاتمي درخواست حمايت كردند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016