شنبه 4 تير 1384

نشست ادبي در بروکسل، با حضور فريدون تنکابني و منوچهر سالکي، انجمن پرسپوليس

آقایان :
فریدون تنکابنی : نویسنده،
منوچهر سالکی : نویسنده،
به دعوت انجمن پرسپولیـس

در یک نشست ادبی شرکت کرده و با شنوندگان خویش از ادب و فرهنگ ایران زمین سخن خواهند گفت.

ورود برای همگان آزاد است .

زمان : ساعت پانزده، روزشنبه 25 ماه ژوئن 2005

آدرس:
Centre Culturel de Jette - Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 - 1090 Jette


بخـش فرهنگی انجــمن پرسپولیس

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23653

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشست ادبي در بروکسل، با حضور فريدون تنکابني و منوچهر سالکي، انجمن پرسپوليس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016