دوشنبه 23 خرداد 1384

شعر کوتاهي از هرموز کِی برای اکبر گنجی

اکبر نماند!
جز چند لحظه ای؛
آنهم چه لحظه های شگفتی!
پربار؛
پر نشاط ؛
پر رنگ و پر جوانه و مملو از سکوتِ پر از واژه هایِ هريک آبستن ؛
همچون زنی در آستانه ی پايان يک گزارش ِ سرشارِ يک خبر!

پاريس دوازدهم ژوئن 2005

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24394

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شعر کوتاهي از هرموز کِی برای اکبر گنجی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016