چهارشنبه 9 شهريور 1384

قديمي‌ترين شاهنامه در مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامي، ميراث خبر

تهران – ميراث خبر
سايت کتاب- گروه خبر: قديمي ترين و کاملترين نسخه شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي نگهداري مي شود.
اين نسخه در گنجينه کتب خطي اين مرکز جاي دارد.

فرهنگ انصاري، مدير روابط عمومي مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي گفت: " اين مرکز قديمي ترين و کاملترين نسخه شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي را در گنجينه کتب خطي خود نگاهداري مي کند."

به گفته او اين نسخه نفيس در قرن هفتم هجري نگارش يافته و به همراه تذهيب و خط عالي، خمسه نظامي را نيز در حاشيه خود به صورت کامل دارد.

او گفت:" اين شاهنامه هزار صفحه اي در تيراژ محدود به صورت فاکسي ميل با دو نوع تجليد در اختيار عموم قرار گرفته است."

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي موسسه اي علمي، پژوهشي است که در اسفند ماه 1362 به منظور تدوين و انتشار دانشنامه هاي عمومي و تخصصي در زمينه کليه جوانب و ابعاد معارف بشري به ويژه فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني بنياد نهاده شد.

اين مرکز در نياوران، کاشانک، اول دارآباد واقع است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26016

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قديمي‌ترين شاهنامه در مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامي، ميراث خبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016