دوشنبه 21 شهريور 1384

چهار كتاب توقيف شده گلستان اجازه چاپ گرفتند، ميراث خبر

* سرانجام پس از 12 سال توقيف چهار رمان ترجمه شده ليلي گلستان اجازه چاپ گرفتند.

تهران_ سايت كتاب
گروه خبر_بهروز واثقي: سرانجام پس از 12 سال توقيف چهار رمان ترجمه شده ليلي گلستان اجازه چاپ گرفتند. اين رمان‌ها كه به دلايل گوناگون از انتشارشان جلوگيري شده بود با موافقت گلستان مبني بر ايجاد تغييراتي جزيي در آنها، تاييد شدند.
گلستان در مورد کتاب «اگر شبي از شب‌ها زمستان مسافري» نوشته ايتالو كالوينو مي‌گويد: «12 سال پيش مي‌گفتند كل كتاب مشكل دارد و امروز بدون هيچ تغييري كل كتاب بدون مشكل است.» اين كتاب را نشر آگه منتشر كرده است.
تنها كتابي كه گلستان با حذف قسمتي از آن موافقت كرده، رمان «ميرا» نوشته كريستوفر فرانك است كه با حذف تنها 4 جمله توسط انتشارات بازتاب نگار به بازار عرضه شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دو كتاب ديگر رمان‌هاي «زندگي در پيش رو» نوشته رومنگاري و «كيستوي سبز انگشتي» نوشته موريس دوروئون هستند. «زندگي در پيش رو» داستان پسر بي‌ادبي است كه بخاطر به کار بردن الفاظ بد تا بحال از انتشار آن ممانعت به عمل مي آمد. با جايگزيني «3 نقطه» به جاي الفاظ بد او مشكل انتشارش حل شده است. گلستان اين كار را فعال كردن ذهن خواننده براي پر كردن جاي خالي‌ها مي‌داند.
«كيستوي سبز انگشتي» هم كه قبل از انقلاب به چاپ رسيده از ابتداي جنگ توقيف بوده است. دليل توقيف اين كتاب جمله: «جنگ مال آدم‌هاي احمق است» عنوان شده بوده است.
اين دو كتاب را انتشارات بازتاب نگار و ماهي منتشر كرده‌اند.
گلستان در زمينه هنري نيز سعي مي کند كتاب‌هاي كوچك «مجموعه هنرهاي معاصر» را با كمك نشر ديگر به چاپ برساند. تعداد اين كتاب‌ها 100 جلد است كه تاكنون 20 جلد آن منتشر شده و 10 جلد ديگر نيز تا يك ماه ديگر آماده مي‌شود.
او اين روزها نگران وضعيت نشر كتاب است و مي‌گويد: «فعلا دستم به كار نمي‌رود. منتظرم ببينم چه پيش مي‌آيد و دولت جديد چه سياست‌هايي را در حوزه كتاب اتخاذ خواهد كرد.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26113

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چهار كتاب توقيف شده گلستان اجازه چاپ گرفتند، ميراث خبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016