چهارشنبه 24 اسفند 1384

پيام نوروزي كانون نويسندگان ايران

بهاران خجسته باد
مردم شريف و آزاده‌ي ايران

فرارسيدن نوروز را به شما شادباش مي گوييم . سال ها سپري مي شود و ما، اعضاي كانون نويسندگان ايران ، در آغاز هر سال ياد عزيزان جان باخته در راه آزادي انديشه ، بيان و قلم ، به ويژه سعيد سلطانپور ،احمد ميرعلايي ، غفار حسيني ، محمد مختاري، محمد جعفرپوينده را گرامي مي داريم.

ما همچنان در كنار مردم آزاديخواه بر استقر ار نهادهاي مدني و صنفي و آزادي اجتماعات پاي مي‌فشاريم و مي‌خواهيم :
1 - از آنجا كه فشار سانسور بر عرصهء نشر كتاب و مطبوعات هر روز فزوني مي‌يابد، مصرانه مي‌خواهيم كه تيغ سانسور از ساحت كتاب و مطبوعات هرچه سريع تر كوتاه شود.

2 - دكتر ناصر زرافشان عضو كانون نويسندگان ايران و وكيل خانواده‌ي قتل هاي سياسي ، موسوم به زنجيره اي كه براي دفاع از عدالت نزديك به چهار سال است در زندان به سر مي برد، هرچه سريع تر آزاد شود.

3 – وضع پرونده يوسف عزيزي بني طرف و محسن حكيمي ( از اعضاي كانون نويسندگان ايران ) هرچه زودتر روشن شود.

4 – اكبر گنجي نويسنده و روزنامه نگار كه به زودي دوره ي حبس شش ساله‌ي وي به پايان مي‌رسد هرچه زودتر و بدون قيد و شرط آزاد شود.

5– سرنوشت پرونده‌ي قتل هاي سياسي موسوم به قتل هاي زنجيره اي كه در آن دو عضو كانون نويسندگان ايران، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده با بي‌رحمي و سفاكي كشته شدند و نيز پرونده ي قتل زهرا كاظمي هر چه سر يع تر روشن شود.

6– احضار و محاكمه دانشجويان و وبلاك نويسان ، سردبيران و مسئوولان نشريات عمومي و دانشجويي به دادگاه و فيلترينگ سايت ها كه بطور پيوسته و گسترده در جريان است متوقف شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

7– اعضاي هئيت مدير ه‌ي سنديكاي كارگران شركت واحد از جمله منصور اسالو و همكارانش كه به خاطر دفاع از حقوق قانوني خود دستگير و زنداني شده اند هرچه زودتر و بدون هيچ قيد و شرطي آزاد شوند و همچنين همه‌ي كاركنان اخراجي شركت واحد به سركار خود بازگردند.

8– ما همچنين خواهان روشن شدن نهايي پرونده ي عبدالفتاح سلطاني و رفع اتهام از ايشان هستيم .

و سرانجام چون هميشه آرزومنديم هرگونه برخورد ضدانساني در همه ي عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي مردم ايران منسوخ گردد. تا همگي با هرنوع عقيده و انديشه در كنار هم در صلح و بهروزي و سلامت و امنيت زندگي كنند.

كانون نويسندگان ايران
اسفند 1384

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29340

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام نوروزي كانون نويسندگان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016