سه شنبه 5 ارديبهشت 1385

مجموعه‌ داستان جديد و رماني كه مجوز چاپ نگرفت، كتاب‌هاي شيوا ارسطويي و نمايشگاه امسال، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب


شيوا ارسطويي، امسال با مجموعه داستان جديدش - «من دختر نيستم» - و چند تجديد چاپ در نمايشگاه كتاب حضور دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجموعه‌ي داستان «‌من دختر نيستم»‌ توسط نشر قطره به چاپ رسيده، اما افسوس ارسطويي از حضور نداشتن رمان «‌افيون» در نمايشگاه امسال است.

اين كتاب كه در ايران موفق نشد مجوز چاپ بگيرد، توسط نشر البرز در آلمان منتشر شد.

همچنين مجموعه‌ي داستان «‌آفتاب‌مهتاب» او كه در جايزه‌هاي گلشيري، يلدا و اصفهان برگزيده شد، ازسوي نشر مركز به چاپ چهارم رسيده و «آمده بودم با دخترم چاي بخورم» در مراحل چاپ سوم است.

دو مجموعه‌ي شعر «گم» و «بيا تمامش كنيم» او نيز سال گذشته ازسوي نشر قطره به چاپ دوم رسيدند.

رمان‌هاي «بي‌بي‌ شهرزاد» و «او را كه ديدم زيبا شدم» نيز در حال چاپ دوم هستند. چاپ نخست «بي‌بي‌ شهرزاد» هم توسط نشر باران در سوئد منتشر شده بود كه بعدا در ايران مجوز نشر گرفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كتاب‌هاي «آسمان خالي نيست» و «نسخه‌ي اول» نيز در چاپ اول انتشارات علم هستند.

مجموعه‌هاي داستان كوتاه ارسطويي جايزه‌ي جشنواره‌ي بوداپست را گرفته‌اند و بويژه «‌آفتاب مهتاب» در اين جشنواره تشويق شده است.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29764

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مجموعه‌ داستان جديد و رماني كه مجوز چاپ نگرفت، كتاب‌هاي شيوا ارسطويي و نمايشگاه امسال، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016