پنجشنبه 15 تير 1385

مراسم يادبود م. ا. به آذين در کلن با حضور لیلی حبیبی (اعتماد زاده)، دختر به آذين، ۷ ژوئيه

به یاد به آذین

گرد هم آئیم ؛

تا از ستایشگر خوش آوای آزادی یاد کنیم ، از دادخواه مردمان که بر او بیدادها رفت و نامردمی ها دید.

* فیلمی از او ببینیم،
* از نامه های منتشر نشده اش بخوانیم، گوشه هائی از "کاوه آهنگر" را بر صحنه آوریم،
* دمی بر کارنامه او چشم دوزیم و از دخترش در باره او بشنویم.

یادی با یاری:
لیلی حبیبی (اعتماد زاده)، فریدون تنکابنی، دکتر محمدعاصمی، جلال سرفراز، مجید فلاح زاده، بهرخ بابائی، یوآش تاتاری و رضا نافعی

آرکاداش تاتر
Ort: Arkadas Theater, Platen Str.32, Köln- Ehrenfeld
Datum: 07.07.2006 um 18.30
Info Tel.: 0228256720, 0173 9665700, 0163 1829500

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30805

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مراسم يادبود م. ا. به آذين در کلن با حضور لیلی حبیبی (اعتماد زاده)، دختر به آذين، ۷ ژوئيه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016