سه شنبه 16 آبان 1385

علی اشرف درويشيان تدوين فرهنگ افسانه های ايرانی را در قالب نوزده جلد به پايان رساند، مهر

فرهنگ جامع افسانه های مردم ايران به کوشش مشترک علی اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادی به پايان رسيد .
به گزارش خبرنگار مهر ، تاکنون هجده جلد از کتاب " فرهنگ افسانه های مردم ايران " از سوی نشر کتاب و فرهنگ منتشر شده و مجوز انتشار نوزدهمين جلد از اين مجموعه به تازگی صادر شده است .

جلد نوزدهم از مجموعه " فرهنگ افسانه های مردم ايران " تکمله ای بر مجلدات منتشره پيشين است که شامل داستانها و افسانه هايی است که از مجلدات جا افتاده است .

رضا خندان مهابادی که با علی اشرف درويشيان در جمع آوری اين مجموعه همکاری می کند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در حدود سال ۱۳۶۷ فکر اوليه جمع آوری و تدوين اين کتاب از سوی درويشيان مطرح شد و مدتی بعد کار را شروع کرديم و برای انتشار آن در سال ۱۳۷۴ با ناشر قرار داد بستيم .

وی افزود : جلد اول از اين مجموعه در سال ۱۳۷۷ ناشر اعلام کرد که ديگر توان مالی برای پرداخت هزينه های انتشار اين کتاب را ندارد و کار انتشار مجموعه در سال ۱۳۷۸ به نشر کتاب و فرهنگ سپرده شد .

مولف کتاب " فرهنگ افسانه های مردم ايران " درباره تدوين اين مجموعه گفت : بعد از انتشار مجلدات نخست اين کتاب و در مدتی که ما مشغول تدوين جلد های بعدی بوديم نامه های زيادی از مردم نقاط مختلف ايران به دست ما رسيد که افسانه هايی را برای ما ارسال کرده بودند و ما هم در مجلدات بعدی اين افسانه ها را در کتاب گنجانديم . در مجموع به جز برخی آثار پراکنده ۱۲ مجموعه افسانه از سوی مردم به دست ما رسيد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


رضا خندان مهابادی خاطر نشان کرد : جلد نوزدهم و پايانی اين مجموعه که به زودی منتشر می شود از اسفند سال گذشته به پايان رسيد و برای انتشار و دريافت مجوز ارسال شد که بعد از گذشت ۱۰ ماه اجازه انتشار دريافت کرد .

وی در مورد منابع تدوين اين فرهنگ گفت : منابع گوناگون مکتوب و غير مکتوب را مورد بررسی قرار داديم که شامل بزرگان ادب فارسی و فرهنگ عامه مردم ايران می شود .

اين نويسنده و پژوهشگر يادآور شد : برخی از آثار انجوی شيرازی ، کوهی کرمانی ، صادق هدايت ، فضل الله صبحی مهتدی و ديگران به دليل عنايی که از نظر ذکر افسانه های مردم ايران دارند مورد بررسی قرار گرفت و از آنها برای تدوين اين فرهنگ بهره گرفته شد .

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32007

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علی اشرف درويشيان تدوين فرهنگ افسانه های ايرانی را در قالب نوزده جلد به پايان رساند، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016