چهارشنبه 9 اسفند 1385

نسل دوم مهاجرت، سخنرانی نوید کرمانی نویسنده ایرانی ـ آلمانی، کلن ۱۷ مارس

نسل دوم مهاجرت

نوید کرمانی نویسنده ایرانی ـ آلمانی
برنده جوایز متعدد در ادبیات علمی با مخاطبین ایرانی برای اولین بار به گفتگو می نشیند


Samstag 17. März 2007
Einlass 19:30 Uhr
Reservierung: Tel. 0221 3109428
sout@souterrain-koeln.de
Eintrittskarten an der Abendkasse, 5,- EUR

Unterstützt von: Kulturamt
Mit freundlicher Unterstützung
des Teehauses “Grünes Meer”
Mit freundlicher Unterstützung
des Teehauses“ Grünes Meer”

Souterrain
Ubierring 47
50678 köln

سوتران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32870

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نسل دوم مهاجرت، سخنرانی نوید کرمانی نویسنده ایرانی ـ آلمانی، کلن ۱۷ مارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016