سه شنبه 8 خرداد 1386

"سرزمين من"؛ گزيده‌ای از شعرهای محمدعلی سپانلو منتشر شد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب

گزيده‌ای از شعرهای محمدعلی سپانلو منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين گزيده با نام "سرزمين من" شامل يک‌صد شعر از ۱۵ مجموعه‌ی شعر سپانلو، از "منظومه‌ی خاک" تا "ژاليزيانا" گزينش شده، که ازسوی انتشارات نگاه به‌چاپ رسيده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سپانلو چندی پيش گفته بود که شرط چاپ اين گزيده، حذف دو شعر و همچنين حذف کلماتی در چند شعر ديگر عنوان شده، که کتاب با اعمال اين موضوع منتشر شده است.

همچنين مجموعه‌ی شعر جديد اين شاعر با نام "کاشف از يادرفته‌ها" در حال انتشار است، و ترجمه‌ی نمايش‌نامه‌ی "هندياد" نزديک به يک سال است که در انتظار کسب مجوز نشر به‌سر می‌برد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33346

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"سرزمين من"؛ گزيده‌ای از شعرهای محمدعلی سپانلو منتشر شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016