دوشنبه 11 تير 1386

نشستی با حضور ناصر پاکدامن و نسيم خاکسار در بروکسل، شنبه ۷ ژوئيه


نشست گفتار و گفت و شنود

درباره

رمان تازه نسيم خاکسار
بر فراز مسند خورشيد

(چشم‌انداز، فرانسه، ۲۰۰۷)

فدراسيون اروپرس برگزار می‌کند:

ـ ناصر پاکدامن: گفتاری درباره نوشتن: از گِل تا رايانه
ـ نسيم خاکسار: ادبيات داستانی همراه با فصلی از " بر فراز مسند خورشيد "
ـ پرسش و پاسخ


زمان: شنبه ۷ ژوئيه (۱۶ تير) ، ساعت ۱۵

آدرس:

Avenue de Stalingrad, 18-20
1000 Bruxelles
Métro: Anneessens, (بین Midi و Bourse)


ادبيات مرز نمی شناسد. ما همه ايرانيان بلژيک و کشورهای همسايه را به اين نشست ادبی به ياد ماندنی فرا می خوانيم.

اگر دوست داريد پيش از اين برنامه، نوشته های اين دو نويسنده گرانمايه را بخوانيد، ميتوانيد به کتابخانه شهرداری اتربيک ـ بخش کتاب های پارسی که بوسيله بنيانگذاران اروپرس داير شده است، مراجعه فرمائيد ( ادرس : ۱۹۱ خيابان اودرگم ـ اتربيک )


برای آگاهی بيشتر : انور مير ستاری- ۴۷۵۷۱۶۹۲۵– ۰۰۳۲

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33636

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشستی با حضور ناصر پاکدامن و نسيم خاکسار در بروکسل، شنبه ۷ ژوئيه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016