چهارشنبه 25 مهر 1386

"زمينه اجتماعی شعر فارسی"، کتاب تازه محمدرضا شفيعی کدکنی منتشر شد، مهر

"زمينه اجتماعی شعر فارسی" تاليف دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی وارد بازار کتاب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، "زمينه اجتماعی شعر فارسی" مجموعه مقالات اين محقق و پژوهشگر ادبی است که پيشتر در برخی نشريات منتشر شده است.

محمدرضا شفيعی کدکنی در اين کتاب به زمينه های اجتماعی شعر فارسی از قديم تا امروز پرداخته است.

مبانی و اصول شعر کلاسيک، جايگاه صور خيال در شعر فارسی، شرح و توضيح برخی جنبه های شعر سنايی و انوری و حافظ و مباحثی درباره شعر معاصر، از جمله مباحث تشکيل دهنده کتاب تازه شفيعی کدکنی هستند.

چاپ اول اين کتاب، هفته گذشته با همکاری دو نشر اختران و زمانه منتشر شده و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در کارنامه دکتر شفيعی کدکنی آثاری چون صور خيال در شعر فارسی، مثل‌ درخت‌ در شب‌ باران‌، از بودن‌ و سرودن‌، بوی‌ جوی‌ موليان‌، تصحيح اسرارالتوحيد، تصحيح تاريخ نيشابور، تصحيح مختارنامه، در کوچه باغ های نيشابور، هزاره‌ دوم‌ آهوی‌ کوهی، بيدل و سبک هندی و... به چشم می خورد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34535

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"زمينه اجتماعی شعر فارسی"، کتاب تازه محمدرضا شفيعی کدکنی منتشر شد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016