يكشنبه 13 آبان 1386

چهاردهمين جشنواره تئاتر ايرانی در شهر کلن، ۱۶ تا ۲۵ نوامبر
هرگونه تغيير در برنامه ها به اطلاع می رسد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34811

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چهاردهمين جشنواره تئاتر ايرانی در شهر کلن، ۱۶ تا ۲۵ نوامبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016