شنبه 3 شهريور 1386

تعداد سينماهاي تهران دو برابر مي‌شود، فارس

خبرگزاري فارس: شهردار تهران گفت: در راستاي روند دوساله اخير در سالن‌سازي، به تعداد سالن‌هاي موجود سينمايي در تهران، سالن ساخته خواهد شد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سما، محمد باقر قاليباف شهردار تهران گفت : وي افزود: توسعه كالبدي مسائل فرهنگي مانند فرهنگسراها ، مراكز فرهنگي ، سينماها ، كتابخانه ها و همه مراكزي كه در حوزه مسائل فرهنگي و هنري و ديني بتوانند فعاليت كنند، از اهداف مورد توجه شهرداري در اين بخش است.
قاليباف با بيان اينكه شهرداري در آينده هرگز قصد اداره سينما ، تئاتر و... را ندارد و همه اين مراكز در اختيار بخش خصوصي قرار خواهند گرفت ، گفت: در بخش محتوايي نيز شهرداري به عنوان حامي گروه‌ها و سازمان هاي متعدد بخش خصوصي فعاليت مي‌كند و معتقد است فقط اين بخش مي‌تواند كارهاي بزرگ فرهنگي را انجام دهد.

به گفته قاليباف با توجه به عزم شهرداري براي توسعه زيرساخت‌هاي سينماي ايران ، در اين بخش به هيچ وجه اهداف اقتصادي مد نظر نيست.

شهردار تهران در ادامه، از تصويب لايحه‌اي در شوراي شهر در راستاي تشويق بخش خصوصي به ايجاد مراكز فرهنگي خبر داد وافزود : با لايحه تصويب شده بخش هاي خصوصي كه مراكز فرهنگي احداث مي كنند امتيازاتي تجاري را در حاشيه آن دريافت مي‌كنند تا اين بخش پوشش اقتصادي لازم نيز براي آنان داشته باشد.

وي با تاكيد بر اينكه شهرداري در حوزه مسائل فرهنگي و تربيتي هرگز قصد مديريت بر اماكن را ندارد، اظهار كرد : بسياري از سالن‌هاي سينماي تهران قديمي هستند و كيفيت صدا ، نور ، استحكام و پرده هاي آن غير استاندارد است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قاليباف با اشاره به اقدامات شهرداري در دو سال گذشته افزود: شهرداري در سالي كه گذشت 13 سالن سينما را افتتاح كرده است و با توجه به روندي كه طي دو سال گذشته در اين زمينه دنبال شده به تعداد سالن‌هاي موجود سينمايي در تهران، سالن ساخته مي‌شود و به طور حتم اين جريان به توسعه صنعت سينماي ايران هم در سطح ملي و هم در سطح جهاني كمك خواهد كرد.

شهردار تهران با بيان اينكه شهرداري در ايجاد مراكز فرهنگي ، هدف اقتصادي دنبال نمي‌كند از واگذاري اين مراكز به بخش خصوصي خبر داد و گفت: علت عدم استقبال بخش خصوصي از ايجاد مراكز فرهنگي ، دلايل اقتصادي است و در اين راستا با تصويب لايحه‌اي در شوراي اسلامي شهر ، بخش خصوصي در صورت احداث مراكز فرهنگي ، امتيازاتي تجاري در حاشيه دريافت خواهد كرد تا اين بخش با ايجاد مراكز فرهنگي ، پوشش اقتصادي لازم را نيز داشته باشد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34118

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تعداد سينماهاي تهران دو برابر مي‌شود، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016