يكشنبه 27 آبان 1386

با منتفی شدن حراج وسايل احمد شاملو، موزه‌ ای به نام وی راه‌اندازی می‌شود، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - ادبيات


فرزند احمد شاملو از منتفی شدن حراج وسايل اين شاعر و راه‌اندازی موزه‌ای به‌نام او خبر داد.

سياوش شاملو به خبرنگار بخش ادب خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: بر اساس تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌ی بين وراث احمد شاملو، اموال، وسايل و دارايی‌های شخصی اين شاعر در قالب موزه‌ای نگهداری می‌شوند.

او يادآور شد: اين تفاهم‌نامه در قالب صورت‌جلسه‌ای به امضای سياوش شاملو، به نمايندگی از خواهر و برادران خود، و آيدا سرکيسيان - همسر شاعر - رسيده و امروز (يکشنبه ‌٢٧ آبان‌ماه) در ساعت ‌١٢:۳۰ با شرح تفصيلی آن بين وراث تنظيم شده است.

فرزند شاملو تصريح کرد: در اين موافقت‌نامه طرفين توافق کردند کليه‌ی اموال و دارايی‌های احمد شاملو به‌طور تمام و کمال متعلق به موزه‌ی اين شاعر است، که به‌صورت شخصی و خانوادگی به‌زودی افتتاح خواهد شد.

وی همچنين افزود: هيچ‌يک از وراث شاملو حق دخل و تصرف شخصی نسبت به اموال مذکور که صورت آن در ليست پيوست توافق‌نامه موجود است، نخواهند داشت.

او در پايان تأکيد کرد: در اين صورت، پرونده‌ی اجرايی کلاسه‌ی ‌٨٦/٣٧٥٧ در اجرای احکام مدنی دادگستری کرج (درباره‌ی حراج وسايل شاملو) مختومه اعلام می‌شود.

در بخشی از اين تفاهم‌نامه که نسخه‌ای از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته، آمده است: «توضيح اين‌که اموال و اثاثه‌ی مذکور تا زمان حيات سرکار خانم ريتا آتانث سرکيسيان [آيدا] و بعد از خانم سرکيسيان در محل منزل ايشان مستقر خواهد بود و پس از خانم سرکيسيان نيز از خانه‌ی فعلی فقط به‌صورت موزه بايد استفاده شود و مديريت آن با اولاد ذکور نسل به نسل اداره خواهد شد.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين اشاره شده است که اين صورت‌جلسه پيرو صورت‌جلسه‌ی توافق مورخ ‌٦/٥/١٣٨٠ تنظيم شده است، که در آن نيز برای ايجاد موزه‌ای از وسايل شاملو توافق شده بود.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34917

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'با منتفی شدن حراج وسايل احمد شاملو، موزه‌ ای به نام وی راه‌اندازی می‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016