سه شنبه 29 آبان 1386

خاطرات سيمين بهبهانی درباره ۶۰ چهره ادبی آماده انتشار است، مهر

کتاب "چگونه زيسته ام با ياد بعضی نفرات" شامل گفتارها و خاطرات سيمين بهبهانی درباره ۶۰ چهره ادبی به زودی منتشر می شود.
سيمين بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بيان اين خبر گفت: چاپ اول "ياد بعضی نفرات" که مجموعه گفتارها و يادداشتهای مرا دربرگرفته، مدتی پيش به وسيله نشر البرز منتشر شد. اما در چاپ دوم اين کتاب قصد دارم بخشهای ديگری را به آن اضافه کنم.

اين شاعر اضافه کرد: درواقع دو دفتر را در قالب يک کتاب منتشر خواهم کرد که احتمالا نام آن "چگونه زيسته ام با ياد بعضی نفرات" خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"چگونه زيسته ام با ياد بعضی نفرات" مجموعه نقدونظرها و خاطرات سيمين بهبهانی درباره ۶۰ شخصيت ادبی است.

وی درحال حاضر به گردآوری اشعار تازه خود نيز مشغول است و قصد دارد بعد از مجموعه کردن اين اشعار به انتشار آنها بپردازد.

مجموعه "گفتگوها" از ديگر آثار اين شاعر معاصر است که در آينده نزديک به همت نشر آهنگی ديگر منتشر می شود. اين کتاب در ۷۰۰ صفحه گفتگوهايی را دربر می گيرد که طی سالهای گذشته با اين شاعر انجام شده است.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34942

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاطرات سيمين بهبهانی درباره ۶۰ چهره ادبی آماده انتشار است، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016