دوشنبه 27 اسفند 1386

برنامه کاون فرهنگی پويش در شب سال نو، با سخنرانی محمدعلی دادخواه و نمايشگاه نقاشی، پاريس، چهارشنبه ۲۹ اسفند

کانون فرهنگی پويش
برنامه ای را در شب سال نو
برای همه عزيزانی که نوروز را جشن می گيرند، تدارک ديده است:

سخنرانی دکتر محمد علی دادخواه؛
از ساعت ۳۰/۲۰ شب
«نوروز و فلسفه هفت سين»

نمايشگاه نقاشی هنرمندان ايرانی
از ساعت ۳۰/۱۹ بعد از ظهر
«بهار، نوروز و سرور»

چهارشنبه ۲۹ اسفند (۱۹ مارس ۲۰۰۸)
مکان: سينما آکاتون
20, rue Cujas 75005 Paris

ورودی برای همگان رايگان است
نوشيدنی و شام موجود می باشد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36214

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برنامه کاون فرهنگی پويش در شب سال نو، با سخنرانی محمدعلی دادخواه و نمايشگاه نقاشی، پاريس، چهارشنبه ۲۹ اسفند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016