چهارشنبه 28 فروردين 1387

پس از حافظ و سعدی، ديوان شمس به‌روايت عباس کيارستمی منتشر می‌شود، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب


«ديوان شمس» به روايت عباس کيارستمی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار بخش کتاب خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، کيارستمی که پيش از اين، حافظ و سعدی به روايت او منتشر شده‌اند، اين‌بار به سراغ «ديوان شمس» رفته و با همان شيوه‌ی قبلی، بيت‌هايی را از «ديوان شمس» انتخاب و با تغيير در شکل نوشتار منتشر خواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين سينماگر که در نشست بررسی شعر سعدی در شهر کتاب مرکزی سخن می‌گفت، در اين‌باره يادآور شد: ابتدا به سراغ خاقانی رفتم؛ اما انتخاب بيت‌هايی از شعرهای خاقانی بسيار مشکل بود؛ به اين دليل از اين ‌کار منصرف شدم و اخيرا روی «ديوان شمس» کار می‌کنم.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36550

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پس از حافظ و سعدی، ديوان شمس به‌روايت عباس کيارستمی منتشر می‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016