جمعه 20 ارديبهشت 1387

نقد فرهنگ دينی، ديداری با آرامش دوستدار، نمايش فيلمی از علی امينی و ميزگرد با حضور صاحب نظران، دانشگاه کلن، ۲۴ مه

ورودی اين برنامه ۵ يورو است


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36798

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نقد فرهنگ دينی، ديداری با آرامش دوستدار، نمايش فيلمی از علی امينی و ميزگرد با حضور صاحب نظران، دانشگاه کلن، ۲۴ مه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016