چهارشنبه 22 خرداد 1387

"مجموعه‌ اشعار" شمس لنگرودی مجوز نشر گرفت، ايسنا

«مجموعه‌ی اشعار» شمس لنگرودی مجوز نشر گرفت.

به گزارش خبرنگار بخش کتاب خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مجموعه‌ی شعرهای شمس لنگرودی، به گفته‌ی اين شاعر، پس از حدود هشت ماه انتظار با سه اصلاحيه مواجه شده، که او در نتيجه، سه شعر را که می‌گويد، پيش از اين منتشر شده‌اند، حذف کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«مجموعه‌ی اشعار» شمس لنگرودی با حجمی در حدود ۸۵۰ صفحه از سوی انتشارات نگاه منتشر خواهد شد.

«رفتار تشنگی» (۱۳۵۵)، «در مهتابی دنيا» (۱۳۶۳)، «خاکستر و بانو» (۱۳۶۵)، «جشن ناپيدا» (۱۳۶۷)، «قصيده‌ی لبخند چاک چاک» (۱۳۶۹)، «نت‌هايی برای بلبل چوبی» (۱۳۷۹)، «پنجاه و سه ترانه‌ی عاشقانه» (۱۳۸۳)، «باغبان جهنم» (۱۳۸۳) و «ملاح خيابان‌ها» (۸۶)، مجموعه‌های منتشرشده‌ی اين شاعرند، که در اين مجموعه می‌آيند.

گزيده‌ی شعرهای شمس لنگرودی با انتخاب و مقدمه‌ی آزاده کاظمی هم که زودتر از « مجموعه‌ی اشعار» از سوی نشر يادشده برای دريافت مجوز ارائه شده، هنوز در انتظار است. شمس به اين موضوع اشاره کرد که گزيده درواقع انتخابی از کليات است و با اين‌که کليات مجوز گرفته؛ ولی اين کتاب هنوز در انتظار است.

اما زندگی‌نامه‌ی شمس لنگرودی از مجموعه‌ی «تاريخ شفاهی ادبيات معاصر» با سرپرستی محمدهاشم اکبريانی چندی پيش مجوز گرفت، که از سوی نشر ثالث منتشر خواهد شد.

رمان «شکست‌خوردگان را چه کسی دوست دارد؟» نيز بيش از پنج ماه است که از سوی انتشارات آهنگ ديگر برای کسب مجوز ارائه شده است.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37228

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"مجموعه‌ اشعار" شمس لنگرودی مجوز نشر گرفت، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016