جمعه 24 خرداد 1387

ترانه "حرف زن"، کار جديد گروه تپش ۲۰۱۲ و شاهين نجفی، در آستانه ۲۲ خرداد منتشر شد، مدرسه فمينيستی

در سايت ببينيد: تپش ۲۰۱۲

ترانه جديد گروه تپش، با موضوع تبعيض های قانونی و عرفی عليه زنان، در آستانه ۲۲ خرداد منتشر شد. خواننده اين ترانه که «حرف زن» نام دارد، شاهين نجفی است.

[برای شنيدن ترانه حرف زن، اينجا را کليک کنيد]

- متن اين ترانه:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

If you wanna know about freedom in any country
go and ask the women of that country

نزن! به اون کسی که باور داری! نزن
تو دستت قويه، ظريفه صورت اين زن

به خدا، همه ی تنم اينجا داره می لرزه
کی گفته، پسرامون اوباشن، دخترامون هرزه

آره! اين درد مثل يه غده تو سينمه
گمون نکن هر چی می گم از روی کينمه

اين يه شعر نيست، اين يه بغض خفه شدس
ترانه نيست اين، يه فرياده تو بن بست

اين يه زخمه که تو خلوت منو می خوره
تو عمق فاجعه ی صورت ِ خونينت می بره

تو! چشات از حادثه سياهه! می دونم
می گن نفس بودنت گناهه! می دونم

تو مث مرواريدی! اما نه واسه زينت
ظريفی، زيبايی، گرونی! اينه صحبت

آدما مريضن تو بودنت سلامت داره
آره تو گناهی، گناهی که برکت داره

آره می جنگم واسه هر چی که مال منه
اسلحم صدامه بلند ميشه اين حق زنه

نمی خوام برام نقش يه دلسوز و بيای
بی خود می گی ضعيفم، من شيرم تو کجای؟

ديگه نمی خوام واسم مرثيه سر کنی
همين شعرم ميشه واسه تو يه تو دهنی

نگاه نکن روسری رو سرمه اين جبره
من معتقد نيستم که راه حلش صبره

اين يعنی حقمه زندگی من يه آدمم
بگو می خوام ببينم، بگو تو چی از تو کمم

بزار بگم دو دقه مثل ی ز حرفمو
آدم و عالم تو بايد بفهمی دردمو

قد يه تاريخ حقمو گرفتن و بردن
نوبتی هم نوبتمه قديميا مردن

تو حق داری هر چی بگی قانون طرفته
قانون به تو می گه بزن، زدن فقط حرفته

اين سر واسه شکستنه آره درد می کنه
بزن منم حرف می زنم ببين کی جون می کنه

نمی خوام مثل هميشه بشنوی گريمو
تاوقتی دستت بلند شد ببينی ترسمو

باور کن از تو کتابا اسم مرد و خط زدن
آدما امروز دو جنسن يا نا مردن يا که زن

آره می جنگم واسه هر چيزی که مال منه
اسلحم صدامه بلند ميشه اين حق زنه

من واست چی هستم تو اين دنيای وحشی
يه چيز می گم زانو بزنی کم بياری تا شی

اين آدميت نيست مغزتون تو کمرتونه
بهتره بچرين هرزگی آب و نونتونه

عشق براتون يه حرفه مزحکه تو خاليه
بچه خونه خونواده يه چيز پوشاليه

اما من گرونم قيمتم مال خونمه
آسون به دست نميام اين بسته به جونمه

هر وقت که اراده کردی برات مادر شدم
اگه جنگ بود پا به پات جنگيدم خواهرشدم

آره اين زن خرد و شکسته همسرته
آره اين زن که حالا نمی شناسی زنته

تجاوز يعنی همين هر کاری که خواستی کردی
با توهين و تشر و توسری، کی گفته که مردی؟

يه روز می شه که نمی تونی تو بگی چی بپوشم
من عروسک نيستم که شخصيتم رو بفروشم

من پوششم عوض ميشه تو سطح قضيه اينه
تو با مغزت چه می کنی که تا قيامت همينه

ديگه سنگ هيچ دستی سرم و نمی شکونه
کسی ديگه تو گوشم آيه وحشت نمی خونه

تنم لگد مال نگاه هرزگيا نميشه
اين يه عزم جزمه طوفان و خاک و آتيشه

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37259

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ترانه "حرف زن"، کار جديد گروه تپش ۲۰۱۲ و شاهين نجفی، در آستانه ۲۲ خرداد منتشر شد، مدرسه فمينيستی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016