پنجشنبه 3 مرداد 1387

نامت هنوز ورد زبان هاست...، گزارش و عکس مريم آموسا از ممانعت نيروی انتظامی از برگزاری هشتمين مراسم احمد شاملو، خبرنگاران صلح

«تو در نماز عشق چه خواندی
که سال هاست
بالای دار رفتی و اين شحنه های پير
از مرده ات هنوز
پرهيز می کنند...» (حلاج، شفيعی کدکنی)

گزارش و عکس: مريم آموسا - عصر روز گذشته، در حالی که با دعوت «آيدا سرکيسيان» (همسر «احمد شاملو») و کانون نويسندگان ايران قرار بود مراسم هشتيمن سالگرد اين شاعر فقيد بر سر مزار او در «امامزاده طاهر» کرج برگزار شود؛ به دليل حضور و ممانعت نيروی انتظامی و گشت ارشاد اين مراسم برگزار نشد و حتی به حاضران در مراسم که هر لحظه به تعدادشان افزوده می شد، اجازه داده نشد که بر سر مزار اين شاعر بزرگ آزادی جمع شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين در حالی است که نيروی انتظامی دليل عدم برگزاری اين مراسم را در گفت وگو با «فريبرز رئيس دانا» يکی از اعضای کانون نويسندگان، عدم دريافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرده است.

رئيس دانا در اين خصوص به «خبرنگاران صلح» می گويد: «طبق روال سال های گذشته، دوستدران شعر شاملو از صبح گروه گروه بر سر مزار اين شاعر حاضر شدند، اما هربار نيروی انتظامی اين افراد را متفرق کرده است. اين در حالی است که مراسم فوق تنها يادبودی ساده برای يک شاعر تاثيرگذار فرهنگی و اجتماعی است و هيچ يک از حاضران در اين مراسم قصد فعاليت سياسی در اين مکان را نداشته و ندارند!»

اين عضو کانون نويسندگان ايران افزود: «طبق قرار قبلی ۳ دستگاه اتوبوس برای سرويس دهی به علاقمندان شاملو در ۲ نقطه شهر مستقر بود که اتوبوس حامل گروهی از نويسندگان، شاعران و اعضای کانون نويسندگان از جمله «ناصر زرافشان»، در اتوبان تهران- کرج از سوی نيروی انتظامی متوقف شده است.»

رئيس دانا درباره برنامه کانون نويسندگان برای مراسم يادبود احمد شاملو گفت: «در اين مراسم قرار بود که من و ناصر زرافشان سخنرانی کنيم و بيانيه کانون نويسندگان توسط يکی از اعضای کانون قرائت شود. همچنين سيمين بهبهانی، محمد زندی، محمد خليلی و چند شاعر ديگر شعرخوانی کنند؛ که اين برنامه ها هم به همت نيروی انتظامی لغو شد!»

«عليرضا ثقفی» مترجم فعال اجتماعی و کارگری نيز به خبرنگاران صلح گفت: «نيروی انتظامی از ساعت ۲ بعداز ظهر افرادی که در امامزاده طاهر جمع شده بودند را متفرق کردند و اجازه ندادند اين مراسم برگزار شود.»

اين عضو کانون نويسندگان افزود: «برگزاری مراسم و حضور ما در اين امامزاده به منظور پاسداشت ياد و خاطرهء يک شاعر ملی بود و ما قصد انجام کار سياسی نداشتيم.»

«رضا مرادی اسپيری» روزنامه نگار و از اعضای کانون، با اشاره به اولين نشست عمومی کانون نويسندگان پس از انتخابات دور جديد گفت: «پيش از برگزاری اين نشست به محمود دولت آبادی ياد آور شده بودند که کانون بايد فعاليت اش را کمتر کند. حتی تذکرهايی هم نسبت به بيانيه های کانون داده بودند. اما ما فکر نمی کرديم که مانع برگزاری مراسم سالگرد شاملو بشوند.»

مراسم يادبود احمد شاملو در حالی برگزار شد که حاضران در امامزاده حتی اجازه حضور بر سر مزار اين شاعر را نيافتند و علامندان شعر بامداد در گوشه ای خارج از محوطه مزارها به شعر خوانی پرداختند؛ اما اين گروه هم توسط نيروی انتظامی متوقف شدند و در حالی که سرود تاريخی و پر خاطره «يار دبستانی» را می خواندند، به بيرون امامزاده هدايت و بعد متفرق شدند.

اين در حالی است که اين مراسم از سوی «سياوش شاملو» (پسر ارشد شاملو، که به خاطر اختلاف بر سر اموال پدرش با آيدا درگيری دارد) تحريم شده بود!

«در کوچه باغ های نشابور،
مستان نيمشب، به ترنم
آوازهای سرخ ترا
باز
ترجيع وار زمزمه کردند.
نامت هنوز ورد زبان هاست...»

Copyright: gooya.com 2016