جمعه 25 مرداد 1387

اطلاعيه کانون نويسندگان ايران درباره درگذشت محمود درويش

محمود درويش، شاعر مقاومت فلسطين، شاعر صلح و آزادی، شاعر رنج¬کشانِ جهان از دنيا رفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمود درويش "بامداد" شعر عرب با واژگان تابناک خويش دنيای تيره ی ستمگران را به چالش کشيد.
محمود درويش، هم چون لورکا، نرودا و البياتی شاعر دوران سازی بود که با شعر خود جهان را به هم دلی با مردم ديارش فرا خواند.
کانون نويسندگان ايران درگذشت اين شاعر بزرگ به مردم فلسطين و دوستداران اش در سراسر جهان تسليت می گويد.

هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران
۲۲/۵/۸۷

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37989

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه کانون نويسندگان ايران درباره درگذشت محمود درويش' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016