شنبه 23 اسفند 1382

دوازده صندلی


وقتی اولین صندلی ساخته شد، همه به هم نگاه کردند و به طرف صندلی هجوم بردند. مبارزات سیاسی آغاز شد و گروهی کشته شدند.

صندلی (1)
- اولین صندلی اش یک لگن کوچولو بود که وقتی بچه بود روی آن می نشست و پی پی می کرد.
- وقتی بزرگتر شد، به مدرسه رفت و روی نیمکتی نشست که بچه ها روی آن یک مشت مزخرفات تکراری را یاد می گرفتند.
- بعد، به دانشگاه رفت و در همان روزهای اول برای اعتراض صندلی ها را شکست.
- وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شد، در اداره ای استخدام شد و یک صندلی کهنه فلزی گیرش آمد.
- چند سال بعد مدیرکل شد و روی یک صندلی گردان نشست و احساس راحتی کرد.
- از وقتی وزیر شده بود، روی مبل استیل می نشست.
- بالاخره دستهایش را به دسته صندلی بستند و برق را به صندلی وصل کردند، لرزید و جان داد.

صندلی (2)
نیمکت مدرسه، یک صندلی مهربان بود که به دیگران هم اجازه نشستن می داد.

صندلی (3)
نیمکت پارک یک صندلی ساده و مهربان بود. بارها باعث شده بود که دخترها و پسرها با هم آشنا شوند و همیشه از اینکه امکان آشنایی غریبه ها را فراهم کند، خوشش می آمد.

صندلی (4)
مدیران و روسای کشور روی صندلی خودشان ننشسته بودند. به همین دلیل انقلاب شد.

صندلی (5)
نظامیان آنقدر رژه رفتند تا خسته شدند. آنها احتیاج به صندلی های راحت داشتند. کودتا شد.

صندلی (6)
آنان جوان بودند و نشستن روی صندلی های دانشکده حوصله شان را سر می برد. صندلی ها را شکستند، به خیابان آمدند و شورش دانشجویی اغاز شد.

صندلی (7)
مردهای چاق روی صندلی های راحت نشسته بودند. مردهای لاغر روی فرشی در زیر زمین خانه قدیمی نقشه کشیدند و چند مرد چاق را ترور کردند. بعد، مردهای لاغر روی صندلی مردهای چاق نشستند و بعد از مدتی چاق شدند. مردهای چاقی که زنده مانده بودند به زندان رفتند و لاغر شدند و نقشه کشیدند که وقتی از زندان بیرون آمدند مردهای چاق را ترور کنند و صندلی آنان را بگیرند.

صندلی (8)
برای راه انداختن پارلمان 270 صندلی راحت پیدا کردند، دشمنان مردم روی صندلی ها نشستند.

صندلی (9)
دیکتاتوری زمانی اتفاق می افتد که فقط یک صندلی بزرگ وجود داشته باشد و بقیه مجبور باشند روی زمین بنشینند. اصولا میان اندازه ارتفاع صندلی و شدت دیکتاتوری رابطه مستقیم وجود دارد.

صندلی (10)
توسعه سیاسی یعنی افزایش تعداد صندلی هایی که می توان روی آن نشست و تصمیم گیری کرد. بنابراین برای گسترش دموکراسی تولید صندلی را باید افزایش داد.

صندلی (11)
وقتی اولین صندلی ساخته شد، همه به هم نگاه کردند و به طرف صندلی هجوم بردند. مبارزات سیاسی آغاز شد و گروهی کشته شدند.

صندلی (12)
- روی صندلی اتوبوس نشسته بود که مرد او را دید.
- با همدیگر در پارک قرار گذاشتند و روی نیمکت پارک با هم حرف زدند.
- روی صندلی رستوران به چشم های هم خیره شدند.
- روی صندلی ماشین اولین بار دستهای همدیگر را گرفتند.
- اولین بار روی کاناپه خانه شان زن را بغل کرد و بوسید.
- یک دست مبل راحتی خریدند تا دائما کنار هم بنشینند و همدیگر را بغل کنند.
- از وقتی دو سال پیش مبل استیل گرانقیمت خریدند، رفتارشان سرد و رسمی شد.
- سه ماه پیش روی صندلی دادگاه نشسته بودند و از هم جدا شدند.
صد بار به آنها گفتم مبل های استیل را نخرید.

مطالب ديگر:

3 تیر » زنان و مردان
20 خرداد » کابوس های زندگی ما، رویاهای زندگی آنها
15 خرداد » خدایا! باور کن
30 اردیبهشت » این صفحه های سفید کاغذ
25 اردیبهشت » پنج قیچی
دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5625

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دوازده صندلی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008