سه شنبه 22 اردیبهشت 1383

چگونه پرونده بسازیم؟


چگونه پرونده تشکیل می شود؟ دموکراسی: شما جرمی مرتکب می شوید، شما را تعقیب می کنند، برایتان پرونده تشکیل می دهند و شما را دستگیر می کنند. آنارشیسم: شما را بخاطر تصادف اتومبیل دستگیر می کنند، در کیف تان مدارکی...

چگونه پرونده تشکیل می شود؟
دموکراسی: شما جرمی مرتکب می شوید، شما را تعقیب می کنند، برایتان پرونده تشکیل می دهند و شما را دستگیر می کنند.
آنارشیسم: شما را بخاطر تصادف اتومبیل دستگیر می کنند، در کیف تان مدارکی بدست می آید که مخالف حکومت هستید، شما را به اتهام رشوه خواری محاکمه و اعدام می کنند، بعدا برای پاسخگویی به افکار عمومی برایتان پرونده جاسوسی درست می کنند.
استبداد: یک پرونده آماده وجود دارد،شما را دستگیر می کنند، آنقدر به شما فشار می آورند تا به اتهاماتی که در پرونده نوشته شده است اعتراف کنید، وقتی جرایم را پذیرفتید شما را وادار می کنند تا به همدستی با مخالفان حکومت اعتراف کنید و بعد آنها را دستگیر می کنند.

دموکراسی آمریکایی: شما با شرکتهای سیگارسازی مخالفید، برایتان پرونده ای تشکیل می دهند که بیست سال پیش هنگامی که بیست و دو ساله بودید قصد تجاوز به دختر همکارتان را داشتید، شما هم وکیل می گیرید و ثابت می کنید که شرکتهای سیگارسازی به روزنامه ها رشوه دادند، بعد شبکه های تلویزیونی پرونده انحراف اخلاقی برایتان تشکیل می دهند و در نتیجه شما در انتخابات دوره آینده فرماندار کالیفرنیا می شوید.
دموکراسی فرانسوی: همه می دانند که شما از نخست وزیر جامائیکا رشوه گرفته اید، اما روزنامه لوموند برای شما پرونده ای تشکیل می دهد که در جوانی با نهضت مقاومت ملی مخالف بودید، در نتیجه شما به دادگاه می روید و محاکمه می شوید و بعد از پایان محاکمه پرونده تان را همراه با خاطرات تان منتشر می کنید و میلیونر می شوید.
دموکراسی انگلیسی: پرونده ای وجود ندارد، کسی هم چیزی نگفته است، در روزنامه ها هم خبر خاصی نیست. یک روز صبح شما که می ترسید تا پرونده تان رو شود خودکشی می کنید و چند ماه بعد در پاریس کتابی در موردتان منتشر می شود.
دموکراسی روسی سابق: یک پرونده حاوی اعترافات شما نوشته شده است. چند مامور آن را به دقت بررسی کرده اند، قاضی آنرا می خواند و شما را به سی سال زندان با اعمال شاقه در سیبری محکوم می کند. بعد شما را دستگیر می کنند و شما به محتویات پرونده کلمه به کلمه اعتراف می کنید. چهار سال بعد در سیبری اعدام می شوید. دوازده سال بعد خبر مرگتان را به خانواده تان می دهند و سی سال بعد از شما عذرخواهی می کنند و اعلام می کنند که بیگناه بودید.
دموکراسی ایرانی: آقای وزیر راه در مصاحبه ای که در مورد اعتصاب معلمان انجام داده از دهانش در می رود و اعلام می کند که جاسوسان آمریکایی در کشور نفوذ کرده اند. به همین دلیل علیرغم مخالفت وزارت اطلاعات قوه قضائیه چند نفر را دستگیر می کند، اما هیچ دلیلی برای نگاه داشتن آنها در زندان وجود ندارد. به همین دلیل خانه های آنها را بازرسی می کنند. در جستجوی خانه این افراد اسنادی دائر بر فساد اخلاقی، مصرف مشروبات الکلی، سابقه همکاری با گروهکهای ضدانقلاب در بیست سال پیش، قماربازی، کمی تریاک و دادن رشوه به شهرداری پیدا می شود. در نتیجه پرونده این افراد تشکیل و آنها اعتراف می کنند که جاسوس آمریکا بودند. بعدا آمریکا ایران را توسط نخست وزیر ایتالیا که برای سفر همزمان با وزیر امورخارجه سوریه به نروژ رفته است، تهدید می کند و این افراد بعد از چند روز مورد عفو قرار می گیرند و آزاد می شوند.

برگه های پرونده
برگه 1 تا 24: متهم مدعی است که بیگناه است و برای بیگناهی اش دلایل محکمی ارائه می کند.
برگه 25 تا 38: متهم می پذیرد که اشتباهات کوچکی انجام داده و جرائمی را مرتکب شده است.
برگه 39 تا 54: متهم اعتراف می کند که تمام اعمالش خلاف بوده و جرائمی را با قصد قبلی و به عمد انجام داده است.
برگه 55 تا 92: متهم به کلیه اتهاماتش اعتراف می کند و از گذشته ننگین خود ابراز ندامت می کند.
برگه 93 تا 99: متهم اعترافاتی در مورد زندگی خصوصی اش می کند.
برگه 100 تا 102: متهم به سووالات بازجو پاسخ می دهد و از اینکه ناآگاهانه به دام شیطان افتاده است ابراز شرم می کند و برای خودش درخواست اشد مجازات را می کند.
برگه 103 تا 157: متهم کلیه اطلاعاتی را که در مورد دوستانش دارد می نویسد.
برگه 158 تا 162: صورتجلسه دادگاه و دفاعیه متهم.
برگه 163: متهم به قید ضمانت آزاد شده و به خانه می رود.

النجاه فی الصدق
پرونده تعدادی کاغذ است که بالای همه آنها نوشته است که راه نجات راستگویی است و همین نوشته نشان می دهد که انسان فقط زمانی راست می گوید که زندانی شود، تحت فشار قرار بگیرد، کتک بخورد و آزادی اش را از دست بدهد.

اشباح
شبها اشباح متهمین به زیرزمین دادگستری می رفتند و موش ها را وادار می کردند تا پرونده ها را بخورند. آنها پس از مرگ هم می ترسیدند.

رهبران انقلاب
هرکدام از رهبران انقلاب ها براساس پرونده گذشته اش یک مجرم سابقه دار است. وی پس از پیروزی مخالفانش را دستگیر کرده و برای آنان پرونده هایی تشکیل می دهد تا آنان تبدیل به مجرم سابقه دار شوند و براساس همین پرونده هاست که معلوم می شود رهبران انقلاب های بعدی چه کسانی هستند.

پرونده سازی
پرونده سازی عملی است که در آن یک آدم زورگو یک آدم گرفتار را مجبور می کند که زندگی اش را همانطور که او می خواهد در پرونده بنویسد.

اعتبار، احترام، حیثیت
داشتن پرونده سیاسی در کشورهای تحت دیکتاتوری مثل گذراندن دوره دکترا در دانشگاه است، برای شما اعتبار، احترام و حیثیت بوجود می آورد و هر چه جرمتان بیشتر باشد، چیزی که بدست می آورید بیشتر است.


بازجویی
وقتی لای پرونده بازجویی را باز می کردی صدای التماس کردن می آمد. مردی با خشم فریاد می کشید و مردی با التماس ناله می کرد. زیر هر ورق نوشته بود: امضاء می کنم و گواهی می کنم که کلیه عبارات فوق عین حقیقت است.

مطالب ديگر:

3 تیر » زنان و مردان
20 خرداد » کابوس های زندگی ما، رویاهای زندگی آنها
15 خرداد » خدایا! باور کن
30 اردیبهشت » این صفحه های سفید کاغذ
25 اردیبهشت » پنج قیچی
دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7484

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چگونه پرونده بسازیم؟' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008