پنجشنبه 15 اردیبهشت 1384

این رئیس جمهورها!


مقاله این رئیس جمهورها به عنوان مقاله هفتگی سیدابراهیم نبوی در بی بی سی منتشر شد. این مقالات را هر هفته می توانید در بی بی سی آنلاین بخوانید. مقاله را از همین جا بخوانید.

نامزد انتخابات باید دوران کودکی شان را مثل اولیورتویست گذرانده باشند. بهتر است فرزند چوپان یا آهنگر یا کشاورز یا یک معلم فقیر باشد، کارشناسان توصیه می کنند که وی دوران کودکی سختی را بگذراند و حتی الامکان مدتی نیز در گرسنگی بسر ببرد. در مورد تعداد اعضای خانوار حداقل پنج و حداکثر هشت خواهر و برادر توصیه می شود. معمولا نامزدهایی که تعداد اعضای خانوارشان کم باشد رای کافی را در انتخابات نمی آورند. همچنین بهتر است در شهرستان یا در صورت امکان در روستا بدنیا آمده باشد، در صورتی که نامزد مذکور در کوه بدنیا آمده باشد، شانس ویژه ای در انتخاب شدن خواهد داشت.

مقاله این رئیس جمهورها به عنوان مقاله هفتگی سیدابراهیم نبوی در بی بی سی منتشر شد. این مقالات را هر هفته می توانید در بی بی سی آنلاین بخوانید.
مقاله این رئیس جمهورها! را از همین جا بخوانید.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22103

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'این رئیس جمهورها!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008