شنبه 7 آذر 1383

ناصر زرافشان از "فراخوان ملي برگزاري رفراندوم" حمايت کرد

طرح برگزاري رفراندوم از سوي شماری از اصلاح طلبان و منتقدين حکومت جمهوری اسلامی ايران در داخل و خارج ايران مطرح شده است،که با فراخوانی اينترنتی درخواست يک همه پرسی در ايران از سوي سازمان ملل را کرده اند.
به پيشنهاد آنها هدف از اين همه پرسی تشکيل يک مجلس موسسان است برای تدوين يک قانون اساسی نوين مبتني بر خواست مردم و اعلاميه جهاني حقوق بشر.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اخيرا ناصر زرافشان، وکيل خانواده قتل هاي زنجيره اي که در زندان به سر مي برد از «فراخوان ملي برگزاري رفراندوم» حمايت کرد.
گفتني است طرح اين فراخوان توسط علی افشاری ، رضا دلبری ، محمد محسن سازگارا ، اکبر عطری ، مهرانگیز کار ، محمد ملکی ، عبدالله مومنی دعوت کنندگان اين فراخوان مي باشندکه تاکنون افراد زيادي براي امضاي اين فراخوان به وب سايت اين فراخوان ملي http://www.60000000.com مراجعه کرده اند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14904

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ناصر زرافشان از "فراخوان ملي برگزاري رفراندوم" حمايت کرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016