دوشنبه 23 آذر 1383

اظهار نظر احسان نراقي پيرامون رفراندوم

خبرنامه گويا - احسان نراقي در پاسخ به نقدي از مسعود بهنود که به نقطه نظر وي پيرامون رفراندوم اشاره کرده است، به خبرنامه گويا مي گويد که تاکنون در اين زمينه اظهار عقيده نکرده است. وي با توجه به سفر پيش رو به ايران مي افزايد، اميدوار بودم در ايران با ديدن شرايط و روحيات افراد بتوانم در اين باب اظهار نظر دقيق تري بکنم. علاقمندان هم مي دانند که من از گفتن حقيقت مسائل سياسي با صراحت کامل هيچ ابايي نداشته و ندارم. اگر تاکنون چيزي نگفتم به اين خاطر بوده است که هنوز موضوع برايم روشن نيست. با اين حال معتقدم که فرم حکومتي چندان در روال کارها موثر نيست. آنچه مهم است رعايت قانون است که متاسفانه از اول تاسيس مشروطه و تصويب قانون اساسي ما، اين قوانين هم که از جهاتي مناسب بودند، اجرا نمي شدند. بنده يک سال قبل از انقلاب در روزنامه لوموند نوشتم که تنها راه نجات ايران برگشت به قانون اساسي و رعايت کامل مفاد آن است چرا که علت اصلي نارضايتي ها را بي قانوني ها مي دانستم. عقيده من همچنان پابرجاست. کما اينکه در همين قانون اساسي رعايت حقوق ملت و افراد بخوبي قيد شده ولي در اجرا دچار اشکالات فراوان شده است. ما در 50 سال گذشته شاهد رژيم هاي سلطنتي بوده ايم نظير کشورهاي اسکانديناوي که در آن ها آزادي کاملا رعايت مي شده و رژيم هاي جمهوري هم داريم نظير آرژانتين و برزيل که هنوز هم بعد از ساليان دراز جنازه مقتولان ناشناس سياسي را کشف مي کنند. آرزوي من اين است، ما به وضعي برسيم که به معناي واقعي حقوق ملت محترم شمرده شود.
و اما در باب رفراندوم که طرح معقول آن را نظير هر بحث سياسي ديگر، در جامعه اي آزاد مضر نمي دانم، بنده نسبت وابستگي طراحان اين رفراندوم را به هيچ کشوري ندادم، اميدوارم اين رويه مذموم "نسبت به بيگانه دادن"، نيز براي هميشه از محيط سياسي ما رخت بر بندد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15484

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اظهار نظر احسان نراقي پيرامون رفراندوم' لينک داده اند.

مسوولیت شهروندی، شهروند مسوولیت‌پذیر
از پس هفت سال تلاش اکنون محک تجربه به میان می‌آید.
Rouzaneh
December 13, 2004 06:43 PM

Copyright: gooya.com 2016