سه شنبه 10 آذر 1383

عليرضا رجايي: روند بستن روزنامه‌‏ها و دستگيري افراد نشان داد که طرفداران توسعه سياسي بي‌‏پناه هستند، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران

علي‌‏رضا رجايي گفت: پروژه توسعه سياسي مطرح شده از طرف دوم خردادي‌‏ها به علت خوشبيني آنها نسبت به هسته‌‏هاي مقاومت در برابر آن, نتوانست قابليت ديگر استراتژي مبارزه سياسي را داشته باشد

به گزارش ايلنا, اين فعال ملي ـ مذهبي که در ميزگرد دستاوردهاي توسعه سياسي در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاي هشت ساله وزارت کشور سخن مي‌‏گفت, افزود: نيروهايي که قبل از انتخابات سال 76, شعار توسعه سياسي و ايران براي همه ايرانيان را مطرح کردند, با توجه به فضاي آن روزها, شعار راديکالي را مطرح کرده بودند.
وي افزود: مفروض اين شعار اين است که دولتي تحقق يابد که نسبت به طبقات متفاوت و احزاب و گروه‌‏هاي سياسي بي‌‏طرف باشد, گرچه اين يک شعار ليبرال است و معلوم نبود که چقدر قابليت اجرايي داشت.
رجايي گفت: دوم خردادي‌‏ها نسبت به هسته مقاومت در برابر توسعه سياسي, خوشبين بودند و تصور مي‌‏کردند که با بحث عقلايي مي‌‏توانند آنها را قانع کنند که در کنار پروژه‌‏هايي مانند صدور انقلاب يا توسعه اقتصادي, توسعه سياسي نيز به اجرا گذاشته شود.
وي افزود: از اين منظر, طراحان توسعه سياسي, استراتژي مشخصي براي پيشبرد اين پروژه نداشتند.
رجايي وقوع قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي را بر ملا کننده واقعيت هسته‌‏هاي مقاومت در برابر توسعه سياسي دانست و گفت: واکنش نسبي دولت دوم خرداد و تغييرات نسبي در وزارت اطلاعات, پيشرفت خوبي بود و در عين حال ريشه هسته‌‏هاي مقاومت را روشن کرد.
وي افزود: در ادامه روند مقاومت در برابر توسعه سياسي, واقعه 18 تير و تبعات آن نشان داد که دولت دوم خرداد نسبت به ضربه‌‏هاي هسته‌ مقاومت فاقد برنامه بوده و خلع سلاح است.
عضو نيروهاي ملي - مذهبي تصريح کرد: واکنش‌‏هاي دولت دوم خردادي در برابر ضربه‌‏هاي هسته‌‏هاي مقاومت نشان داد که پروژه توسعه سياسي صرفاً يک نظريه عقلاني بود تا يک مشي مبارزاتي.
وي افزود: سعيد حجاريان که توسعه سياسي را به عنوان يک مشي مبارزاتي مي‌‏شناخت, ترور شد و هيچ اتفاقي براي ترور کنندگان نيفتاد.
رجايي تصريح کرد: روند بستن روزنامه‌‏ها و دستگيري افراد نشان داد که طرفداران توسعه سياسي بي‌‏پناه هستند.
وي با بيان اينکه نيروهاي حامي پروژه توسعه سياسي مقاومت بيشتري را از نظام سياسي انتظار داشتند, گفت: پس از ناکامي‌‏هاي بسيار و از زماني که براي لغو اصلاح قانون مطبوعات در مجلس حکم حکومتي صادر شد, مردم حق داشتند که ديگر به توسعه سياسي اميدوار نباشند.
وي افزود: وزير دادگستري دوم خرداد, در برابر بازداشت‌‏ها و حوادث مختلف سکوت مي‌‏کند و حداقل نظر حقوقي دولت را هم مطرح نمي‌‏کند, اما حداقل انتظار مردم از وزير دادگستري اتخاذ مواضع حقوقي بود که از اين نظر نيز پروژه توسعه سياسي در ساختار قدرت ناکام بود.
اين کارشناس مسائل سياسي با بيان اينکه نوع حکومت سلطاني در ايران و اختيارات‌‏فرا قانوني در ايران تبديل به فرهنگ شده‌‏است, گفت: در دولت دوم خرداد به دليل برخي مصلحت‌‏ها, کار چنداني در اصلاح اين وضعيت صورت نگرفت و نيز در برابر برخي تلاش‌‏هاي اميدوار کننده‌‏اي که در کشور اتفاق افتاد, مواضع درستي اتخاذ نشد.
وي افزود: هرگز فرصتي به جريان‌‏هايي که از اول انقلاب مطرود بودند, داده نشد, هر چند که آن را مخفي نگه داشتند.
رجايي گفت: برخي از جريان‌‏ها نوعي دولت ميليتاري را مطرح مي‌‏کنند, اما بايد گفت که چگونه است که برخي فکر مي‌‏کنند مردم از يک روند شکست خورده توسعه سياسي به سمت کساني گرايش يابند که در همه شئون زندگي آنها دخالت مي‌‏کنند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در پايان گفتمان سياسي را بعد از دوم خرداد دستاور بسيار مهمي دانست و گفت: بايد از اين چرخش گفتمان دفاع کنيم و اميدوار باشيم که اين تغيير گفتمان به يک نهاد سياسي برگشت ناپذير تبديل شود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15006

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عليرضا رجايي: روند بستن روزنامه‌‏ها و دستگيري افراد نشان داد که طرفداران توسعه سياسي بي‌‏پناه هستند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016