چهارشنبه 11 آذر 1383

هرميداس باوند:اگر قرار باشد طرحي فراتر از اين چارچوب و مولفه ها ارائه شود، بعيد به نظر مي رسد که شرايط آرا را داشته باشيم، ايلنا

خاتمي شعار جامعه مدني و شايسته سالاري داد اما هرگز روزنه اي براي گردش نخبگان باز نکرد
نبايد نااميدي و بي‌‏تفاوتي در کشور رخ دهد

تهران- خبرگزاري کار ايران

داود هرميداس باوند گفت : خاتمي شعار جامعه مدني، مردم سالاري و شايسته سالاري داد اما هرگز روزنه اي براي گردش نخبگان در غير از اطرافيان خود باز نکرد.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" داود هر ميداس باوند طي سخناني در خصوص تحليل شرايط سياسي روز در آستانه انتخابات رياست جمهوري که از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير برگزار شده بود، گفت: مردم جامعه ما بيشتر اميد به اين دارند که تحولاتي صورت گيرد که نظير آن در سال هاي اخير در خارج از ايران رخ داده است، مردم در يک نابساماني هستند، نمي‌‏دانند چگونه بايد يک تصميم جدي بگيرند و حرکتي را در پيش بگيرند که نمونه آن نحوه واکنش مردم به طح بحث رفراندوم است که اخيرا به صورت يک فراخوان مطرح شده است.
وي افزود : البته شرايط فعلي ماندگار نخواهد بود و بايد برنامه اي براساس مولفه هايي نظير دموکراسي حقوق بشر آزادي هاي قانوني و طراحي شود اما اگر قرار باشد طرحي فراتر از اين چارچوب و مولفه ها ارائه شود، بعيد به نظر مي رسد که شرايط آرا را داشته باشيم.
باوند خاطر نشان کرد : مشکلات جامعه نه تنها حل نشده است، بلکه بيشتر هم شده است.
باوند در بخشي از سخنراني خود گفت : من شرمنده ام که پيام نويد بخشي براي انتخابات ندارم اگرچه کساني مثل آقاي تاج زاده معتقد به حضور مردم هستند اما بستگي به کانديدايي که مطرح خواهد شد دارد.
اين کارشناس مسايل استراتژيک گفت : مردم به آقاي خاتمي و دگرگوني هايي که او مي‌‏توانست انجام دهد اميدوار بودند که به همين خاطر شاهد مشارکت گسترده مردم بوديم، حتي کساني که هرگز در انتخابات شرکت نمي‌‏کردند حالا ضد انقلاب بودند يا هر چيز ديگر، آنها هم در انتخابات شرکت کردند اما آقاي خاتمي خودش اين اميدها را خراب کرد.
باوند افزود: تنها هنر خاتمي روشن کردن ماهيت واقعي سيستم بود و تنها اثري که داشت روشن شدن برخي مسايل نظير پرونده قتل ها ي زنجيره اي بود اما به ساير خواست هاي مردم جامه عمل نپوشانيد.
باوند در بخشي از سخنان خود مدعي شد: يک گروه سي نفر از محافظه کاران هستند که کشور را اداره مي کند که به لحاظ تعداد زياد هم نيستند، اين هسته اصلي صحبت از ادامه انقلاب و تعابيري نظير آن مي کنند، در حالي‌‏که در واقع چيزي به نام تداوم انقلاب وجود ندارد، چون انقلاب اساسا مجموعه اي از تحولاتي است که در يک کشور رخ مي دهد، در واقع آنچه اين گروه از آن به ادامه انقلاب ياد مي‌‏کنند، انحصار قدرت در يک گروه است.
باوند تاکيد کرد: وضعيت کنوني البته وضعيت پايداري نيست اما نمي‌‏توان براي پايان آن ضرب الاجل تعيين کرد، به گفته خبرنگاران خارجي ايران جامعه اي متلاطم است و از آنجا که امور داخلي ايران ارتباط تنگاتنگي با خارج دارد، قطعا تغييراتي رخ خواهد داد اما گرايش مردم به حرکتي نظير اصلاحات است که وقتي چنين جرياني بي نتيجه مي ماند، به سمت حرکت هاي راديکالي يا نگاه به خارج حرکت مي کنند.
وي تصريح کرد: نبايد نااميدي و بي تفاوتي در کشور رخ دهد، به ويژه قشر جوان نبايد به سمت اين حالت حرکت کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

باوند با اشاره به اين که جامعه ما تجارب تلخي را پشت سر گذاشته است، گفت: جامعه ما جامعه آگاهي است و اين تنها ساختار مديريتي نظام است که کشور را دچار توقف نسبي کرده است و ما نبايد از تجمع ها و حرکت هاي سياسي غافل شويم.
وي با بيان اين مطلب که جهاني شدن پروسه گريز ناپذيري است، گفت: اگر کشورها نتوانند خود را با منطق جهاني شدن تطبيق دهند، قطعا نتيجه نامطلوبي خواهد داشت، جهاني شدن نوعي از مديريت را که در جامعه اي وجود ندارد به آن جامعه تحميل مي کند.

Copyright: gooya.com 2016