جمعه 27 آذر 1383

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت: دموكراسي توزيع عادلانه قدرت است؛ شهروندان ما نه احساس شهروندي مي‌‏كنند و نه احساس قدرتمندي، ايلنا

خاتمي آبرويش را گذاشت ولي اصولش را حفظ كرد
تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي ، گفت : آرمان دموكراسي براي مردم ما خصوصاً در سطح نخبگان يك آرمان مسلط است و حتي وقتي از حقوق بشر گفته مي‌‏شود ، ابزاري است براي نيل به دموكراسي اگر چه در جوامع ديگر رسيدن به دموكراسي براي نيل به حقوق بشر است .

به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، سعيد شريعتي در سي‌‏وچهارمين نشست "تا دموكراسي" كه از سوي حوزه شمال تهران جبهه مشاركت برگزار شد ، افزود : يكي از مهمترين دلايلي كه باعث شده تا جنبش‌‏هاي 150 ساله اخير ايران به نتيجه نهايي يعني دموكراسي نرسد ، اين است كه هيچ يك از تلاش‌‏هاي گذشته براي قدرتمند شدن اجتماعي نبوده و همه جهت كسب قدرت سياسي بوده است .
وي ادامه داد كه اين جنبش‌‏ها تاكنون حداكثر توانسته‌‏اند مستندات حقوقي را تعبيه كنند تا قدرت سياسي را تعديل نمايند.
وي اين مساله را موجب انفعال ايرانيان در برابر غول قدرت سياسي دانست و تصريح كرد : اين حرف‌‏هايي كه مي‌‏شنويم كه افرادي در انتخابات رياست جمهوري انتخاب يك ديكتاتور مصلح كه كمتر بد است را ، ترجيح مي‌‏دهند ، ريشه در همين معضل دارد .
شريعتي كه تحت عنوان "شهروند قدرتمند" سخن مي‌‏گفت ، آنرا به عنوان خلائي در جامعه امروز ايران معرفي كرد و ادامه داد : شهروندان ما نه احساس شهروندي مي‌‏كنند و نه احساس قدرتمندي.
وي با اشاره به مولفه‌‏هايي در ابعاد اجتماعي ، حقوقي ، اقتصادي و سياسي تصريح كرد : شهروندان قدرتمند كساني هستند كه از قابليت هايشان ، "ما" بسازند ؛ يعني گروه‌‏هاي هم منفعت .
رئيس كميته اطلاع رساني جبهه مشاركت به تسلط نفت بر اقتصاد ايران و سهم اندك شهروندان ايران از مالكيت عمومي اشاره كرد و گفت : اصلي‌‏ترين عنصر استبداد در ايران نفت است . دموكرات‌‏ترين آدم‌‏ها هم وقتي بتوانند در حاكميت چاله‌‏هاي خود را با نفت پر كنند ، احساس استبداد خواهد كرد .
وي افزود : قدرت شهروندان موقعي پديدار مي‌‏شود كه سهم آنها از طريق ماليات در درآمدي دولت مشخص مي شود .
شريعتي همچنين به باور نداشتن ايرانيان به سيستم‌‏هاي تأمين اجتماعي اشاره كرد و اظهار داشت : تأمين اجتماعي منسجم و سيستماتيك با هدف عدالت اجتماعي در جهت قدرت‌‏يابي شهروندان است .
وي اضافه كرد: همان طور كه عدالت اجتماعي موكول به توزيع عادلانه ثروت است ، دموكراسي نيز توزيع عادلانه قدرت است ، به شرط آنكه قدرتي وجود داشته باشد .
شريعتي در بخش پرسش و پاسخ به بحث دررابطه با ساختار حقيقي و حقوقي قدرت پرداخت و افزود : معتقد نيستم كه ساختار حقيقي و حقوقي قدرت از هم جدا هستند ، اما براي تغيير در هر ساخت حقوقي مجبور به تميكن ساخت حقيقي هستيم .
وي تصريح كرد : در توازن قدرت اجتماعي است كه ساخت حقوقي و حقيقي مجبور به تمكين مي‌‏شوند .
وي ادامه داد : تا وقتي ساخت حقوق نابرابر شكل گرفته و ساخت حقيقي را در قيموميت خودش قرار داده ، تغيير در ساخت حقوقي معنايي ندارد ، مگر اينكه دنبال انقلابي‌‏گري باشيم .
وي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري و فضاي سياسي كشور ، ادامه داد : اينكه ساخت حقيقي قدرت جبهه مشاركت را تحمل مي‌‏كند ، به خاطر پزهاي جهاني و داخلي است و ما از اين فرصت بايد در جهت كسب قدرت استفاده كنيم.
شريعتي راجع به حضور كانديداهاي مختلف در انتخابات رياست جمهوري ، گفت : كساني كه از انتخاب ديكتاتورها حمايت مي‌‏كنند دنبال نوعي رويارويي از نوع مسكن هستند .
وي افزود : در اين راه به كساني نياز است كه به شهروند قدرتمند باور داشته باشند ، تا دموكراسي توسعه يابد و تا كارآمدي مشروع شكل گيرد .
وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگر ، اظهار داشت : خدمتي كه خاتمي در برگزاري انتخابات مجلس هفتم صورت داد ، برابر با قدرتي است كه ايشان بر چيدن آن غده سرطاني در وزارت اطلاعات انجام داد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود : درست است كه ما هزينه داديم و يك ركن از حكومت از دست اصلاح طلبان خارج شد ، اما بايد آلترناتيوهاي آنرا كه ممكن بود به از دست رفتن تماميت ارضي كشور بيانجامد را در نظر بگيريم .
وي راجع به نقشي خاتمي در اين ميان ، گفت : كمتر كسي است كه آبرويش را بگذارد ،‌ ‏ولي اصولش را حفظ كند و خاتمي اين كار را كرد . او دنبال اين نبود كه مثلاً مصدق ديگر مي‌‏شود كه بعدها در تاريخ بگويند خاتمي كوتاه نيامد ، خاتمي به ايران فكر كرد و نه به خودش .

Copyright: gooya.com 2016