دوشنبه 7 دی 1383

تخلف چهار نفر از كاركنان زندان، پزشك معاينه كننده جسد، بازپرس و داديار قضايى در پرونده جانباز کشته شده در زندان، امروز

سخنگوى قوه قضائيه اعلام كرد درباره پرونده جانباز رجبى كه چندى پيش در زندان جان سپرد بروز تخلفاتى از سوى برخى كارمندان قضايى محرز شده است.
به گفته اين مقام قضايى چهار نفر از كاركنان زندان قزل حصار كرج به اتفاق پزشك معاينه كننده جسد، بازپرس و داديار قضايى در اين پرونده متهم به تخلف، سهل انگارى و مسامحه هستند.
كريمى راد افزوده است كه اين افراد به دادگاه تخلفات ادارى معرفى خواهند شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16107

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تخلف چهار نفر از كاركنان زندان، پزشك معاينه كننده جسد، بازپرس و داديار قضايى در پرونده جانباز کشته شده در زندان، امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016