دوشنبه 21 دی 1383

ابراهيم يزدي: آزادي مطبوعات, آزادي احزاب و آزادي زندانيان سياسي, پيش شرط‌‏هاي برگزاري يك انتخاب آزاد است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل نهضت آزادي ايران، گفت‌‏: در شرايطي مي‌‏توانيم از برگزاري يك انتخابات آزاد سخن بگوييم كه آزادي بر فضايي سياسي كشور حاكم باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ابراهيم يزدي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا", آزادي اجتماعات, آزادي مطبوعات, آزادي زندانيان سياسي, رفع توقيف از روزنامه‌‏هاي توقيف شده‌‏, ‌‏آزادي در فضاي دانشگاه‌‏ها و آزادي فعاليت احزاب سياسي را از پيش شرط‌‏هاي برگزاري يك انتخابات آزاد دانست و گفت: در صورتيكه چنين شرائطي محيا شود‌‏, مي‌‏توانيم مردم را به حضور در انتخابات تشويق كنيم.
وي با تصريح بر اينكه مساله ديگري كه نسبت به انتخابات بايد مورد توجه قرار گيرد, برنامه نامزدها براي اداره دولت است, تصريح كرد‌‏: نامزدها بايد برنامه‌‏هاي خود را به صورت روشن بيان كنند و مشخص كنند كه با توجه به شرايط موجود و با توجه مشكلاتي كه مجلس براي اجراي برنامه‌‏هاي دولت فعلي ايجاد كرده است, چگونه مي‌‏توانند برنامه‌‏هاي خود را به اجرا درآورند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16731

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابراهيم يزدي: آزادي مطبوعات, آزادي احزاب و آزادي زندانيان سياسي, پيش شرط‌‏هاي برگزاري يك انتخاب آزاد است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016