دوشنبه 28 دی 1383

رشته نشست هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره شرايط زيست زندانيان

انجمن دفاع از حقوق زندانيان درصدد است سلسله نشست‌هايي درباره مشكلات عمومي زندانيان با توجه به آيين نامه اجرايي زندان، قوانين اساسي و عادي و حقوق بشر برگزار كند. در هر نشست يكي از حقوق زندانيان و مسائل پيرامون آن به بحث گذاشته مي شود.

اهداف:

1ـ شناخت حقوق قانوني زندانيان

2ـ نحوه تحقق يافتن آن در شرايط فعلي و راهكارهاي عملي براي رسيدن به شرايط مطلوب

موضوعاتي كه در نشست‌هاي مستمر پيگيري خواهد شد عبارتند از:

نشست اول ـ تغذيه زندانيان (پنجشنبه 29 بهمن 1383)

نشست دوم ـ مرخصي، ملاقات ، لباس زندان ، چشم‌بند و پابند (پنجشنبه 20 اسفند 1383)

نشست سوم ـ بهداشت و درمان زندانيان (پنجشنبه 25 فروردين 1384)

نشست چهارم ـ حقوق فرهنگي زندانيان مانند حق داشتن روزنامه ، كتاب ، تلويزيون و غيره (پنجشنبه 29 ارديبهشت 1384)

نشست پنجم ـ وضعيت كار و اشتغال و تحصيل زندانيان (پنجشنبه 26 خرداد 84)

نشست ششم ـ سلول انفرادي (پنجشنبه 30 تير 84)

نشست هفتم ـ رفتار زندانبان با زنداني (.پنجشنبه 27 مرداد 84)


در هر يك از نشست‌ها موضوع كنفرانس در محورهاي زير مورد بررسي خواهد گرفت:

سخنران اول : حقوق زنداني در زمينه مورد بحث در قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌ها و پروتكل‌هاي الحاقي آن، آيين دادرسي، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين عادي، آيين نامه زندان

سخنران دوم : حقوق زنداني در موضوع مورد بحث در قوانين آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، سوئد و ديگر كشورها

سخنران سوم: گزارش وضعيت كنوني زندان‌ها و زندانيان در زمينه موضوع نشست

پايان بخش برنامه: توضيحات مسئولان ذيربط

مقاله ويژه آخرين نشست:

سير تحول آيين نامه‌هاي زندان از نخستين آئين‌نامه تا امروز و نقد آئين نامه زندان براساس مجموعه مباحث سلسله نشست‌ها

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زمان: ساعت 12 ـ 9 صبح

مكان: ميدان انقلاب خيابان 16 آذر . باشگاه دانشگاه تهران.

يادآوري مي‌شود مقالات وارده توسط هيات علمي ارزيابي مي گردد و در صورت تعدد مقالات يكي براي قرائت در نشست و بقيه فقط به صورت انتشار عمومي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نامه ها و مقالات خود را به آدرس و فكس زير ارسال كنيد.

آدرس پستي: قيطريه شمالي . نبش چهار راه كتابي. ساختمان يكم پلاك 15 طبقه 4 جنوبي .

فكس 2230790

تلفن 2051289


كميته پژوهش و آموزش انجمن دفاع از حقوق زندانيان

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17061

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رشته نشست هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره شرايط زيست زندانيان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016