یکشنبه 27 دی 1383

وكيل شيرين عبادي: پرونده‌‏سازي عليه موكلم به جهت اين است كه خانم عبادي در عرصه انتخابات رياست جمهوري گام ننهد، ايلنا

- دادسراي انقلاب برخلاف رويه 26 ساله خود از شاكي خصوصي حمايت مي‌‏كند

- كانديداهاي رقيب"عبادي"در انتخابات آتي، مبادرت به پرونده ساختگي براي وي كرده‌‏اند

تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل شيرين عبادي، گفت: احتمالا پرونده‌‏سازي عليه موكلم به جهت اين است كه خانم عبادي در عرصه انتخابات رياست جمهوري گام ننهد.

محمدعلي دادخواه در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در پاسخ به اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه، گفت: فكر مي‌‏كنم قسمتي از صحبت‌‏هاي آقاي آصفي منطبق با واقع نيست، زيرا اولاً اگر في‌‏الواقع يك شاكي خصوصي اقدام به شكايت عليه خانم شيرين عبادي كرده بود، هرگز نبايد به دادگاه انقلاب و دادسراي انقلاب مراجعه كنند.
وي افزود: دادسراي انقلاب در طول 26 سال تاريخ حيات خود چند پرونده شكايت خصوصي را تعقيب كرده است. روال دادرسي بر اين است كه شكوائيه را به كلانتري ارجاع دهند و كلانتري مبادرت به پرس‌‏وجو و سوال كند و سپس پرونده به مراجع اخذ كننده شكايت، برمي‌‏گردد. اين روال نويي است كه مشاهده كرديم دادسراي انقلاب برخلاف رويه 26 ساله خود از شاكي خصوصي حمايت مي‌‏كند.
وكيل شيرين عبادي افزود: ثانياً بايد نام شاكي خصوصي را اعلام كنند، هيچ توجيه منطقي و قانوني و اصولي ندارد كه نام شاكي را ذكر نكنند چون اگر واقعاً شاكي خصوصي وجود داشته باشد، بايد نامش را اعلام كنند تا درصدد جلب رضايت او براييم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دادخواه ادامه داد: شاكي خصوصي با اعلام رضايتش تأثير اساسي در تغيير پرونده دارد.
وي معتقد است حتي اگر شاكي خصوصي هم در اين پرونده وجود داشته باشد، به علت اقبال مردم در مورد كانديدا شدن خانم شيرين عبادي در انتخابات رياست جمهوري كه برخي از رقبا براي اين كه احتمالاً ايشان در ميدان رقابت گام ننهند، مبادرت به يك پرونده ساختگي در اين زمينه كرده‌‏اند، اما دستگاه قضايي بايد بي‌‏طرف و با فرزانگي اقدام كند. اينكه كسي بتواند نسبت به حيثيت يك شخصيتي كه اعتبار كشور و جامعه ماست، اقدام كند، شايسته نيست.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17027

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكيل شيرين عبادي: پرونده‌‏سازي عليه موكلم به جهت اين است كه خانم عبادي در عرصه انتخابات رياست جمهوري گام ننهد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016