شنبه 3 بهمن 1383

معاون اول قوه قضاييه: دفاع از حقوق بشر در آمريکا ابزار سياسى است، ايلنا

ايلام ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۱۱ / ۸۳
معاون اول قوه قضاييه ايران گفت : ادعاى دفاع از حقوق بشر در آمريکا و
برخى کشورهاى اروپايى بيشتر يک ابزار سياسى است .
"ابراهيم رييسى" روز شنبه در ايلام افزود : در حالى که توجه به حقوق و
دفاع از حقوق بشر در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران موضوع مبنايى و
بنيادين است .
وى ادامه داد : احقاق حقوق در نظام ايران ريشه در اعتقاد و باورهاى
دينى ما دارد.
وى اظهار داشت : دفاع از حقوق انسانها ، احقاق حقوق شهروندى در نظام
ارزشى ما يک اصل است که بايد در بخشهاى مختلف اجرايى و قضايى کشور اجرا
شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رييسى افزود : امروز جنايت هاى سردمداران کشورهاى اروپايى و آمريکايى
مدعى حقوق بشر در جاى جاى دنيا به ويژه زندانهاى کشور عراق جريان دارد.
وى تاکيد کرد : مقابله با حجاب دختران وزنان و بستن کانالهاى تلويزيونى
مانند شبکه "المنار" گوياى اين مطلب است که اين کشورها تاب و تحمل پخش
برنامه هاى يک کانال حزبالهى را ندارند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17291

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معاون اول قوه قضاييه: دفاع از حقوق بشر در آمريکا ابزار سياسى است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016