دوشنبه 5 بهمن 1383

محسن ميردامادي در دادسراي كاركنان دولت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
محسن ميردامادي امروز در شعبه‌ي 8 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها حضور يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن ميردامادي با اعتراض دادسراي عمومي و انقلاب تهران، به قرار منع تعقيب وي ـ كه سال گذشته صادر شده بود ـ بار ديگر در شعبه‌ي 8 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت حاضر شد.

ميردامادي در يكي از مصاحبه‌هاي خود با روزنامه‌ي توقيف‌شده‌ي ياس‌نو، دخالت نظاميان در امور سياسي را نادرست خوانده بود كه بر مبناي آن، اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت با شكايت سپاه و به اتهام تشويش اذهان عمومي به شعبه‌ي 8 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها احضار شد و بعد از ارائه‌ي توضيحات، بازپرس دهقان، شكايت را وارد ندانست و قرار منع تعقيب براي ميردامادي صادر شد.

در ادامه‌ي روند رسيدگي به اين پرونده، اخيرا دادياري دادسراي عمومي و انقلاب تهران به قرار منع تعقيب صادره اعتراض كرده و اين پرونده براي بررسي مجدد بار ديگر در اختيار شعبه‌ي 8 دادسراي كاركنان دولت قرار گرفت.

بنا به احضاريه‌اي كه اواخر هفته‌ي گذشته به دست ميردامادي رسيد، وي امروز در دادسرا حاضر ‌شد و به بازپرس اين شعبه توضيحاتي ارائه كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ميردامادي در گفت‌وگو با ايسنا، به استناد اينكه هيچ قرار التزام يا كفالتي از وي خواسته نشده است، احتمال داد كه مجددا قرار منع تعقيب از سوي بازپرس مربوطه براي وي صادر شود.

حسين‌آبادي، وكيل مدافع وي نيز احتمال صدور قرار منع تعقيب براي موكلش را قوي دانست.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17351

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محسن ميردامادي در دادسراي كاركنان دولت، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016