چهارشنبه 19 اسفند 1383

گزارش فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی به مناسبت روز جهانی زن

نگاهی اجمالی به وضعيت زنان ايران در سال 1383
زنان ايرانی بگونه ای مضاعف آنچنان در چنبره قوانين « زن ستيز» رژيم جمهوری اسلامی و آداب و رسوم دست و پاگير گرفتارند که بعضاً راهی بجز خودکشی پيش روی خود نمی بينند . آمار خودکشی در مناطق محروم کشور بيانگر اين امر است . در سالی که گذشت تنها در استان مرکزی و استان ايلام به ترتيب 250 و 220 زن اقدام به خودکشی کردند . خانم ياکين ارتورک گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه زنان در سفر اخير خود به ايران طی گزارش مقدماتی خود از انواع نقض حقوق زنان ياد کرد . در اين گزارش ازجمله به خشونت های روانی ، جنسی و فيزيکی عليه زنان اشاره شده است . قاچاق زنان به کشورهای حوزه خليج فارس ، نقص در قوانين طلاق ، تبعيض جنسی ، طولانی بودن مدت حبس در سلولهای انفرادی ، ممنوع الملاقات بودن ، عدم تناسب جرم و مجازات ، نداشتن وکيل ، نقض معاهدات بين المللی و... از موارد ديگر اين گزارش است .
در سال گذشته علاوه بر نقض حقوق زنان در اشکال فوق، رژيم محدوديتهای جديدی را برای زنان ايجاد کرد . مثلاً سهميه دختران در برخی از رشته های تحصيلی نظير پزشکی و دارو سازی کاهش يافت . در عرصه مدنی نيز دستگيريهای خيابانی ، شلاق زدن و جريمه نقدی در تابستان به بهانه بد حجابی افزايش يافت .
در گزارش زير بخش بسيار کوچکی از نقض حقوق زنان در ايران ارائه شده است :
اسامی زنانی که به حکم دادگاههای رژيم جمهوری اسلامی اعدام شده اند.
1 ـ منيره قاسمپور 27 ساله قزوين
2 ـ عاطفه سهاله رضوی 16 ساله نکاء
اسامی زنانی که در دادگاههای رژيم جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شده اند.
1 ـ فاطمه حقيقت پژوه 33 ساله
2 ـ فاطمه « الف » 28 ساله
3 ـ اکرم قويدل 31 ساله
4 ـ ليلا مافی 19 ساله
5 ـ حاجيه اسماعيل وند 22 ساله
6 ـ معصومه « ش »
7 ـ شهلا جاهد
8 ـ کبرا رحمانپور
9 ـ فاطمه
10 ـ زهرا
11 ـ يک زن که نام او اعلام نشده است
زنان محکوم به سنگسار :
1 ـ « سيما» صد ضربه شلاق و سنگسار
محکومين به زندان و شلاق
1 ـ ژيلا ايزدی 13 ساله
مرگ های مشکوک :
1ـ سيمين ب دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی جيرفت
2 ـ عصمت حبيب اللهی 26 ساله دانشجوی دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه
3 ـ يک دانشجوی دختر دانشگاه اصفهان
4 ـ الناز درخشان خبرنگار روزنامه « افتخار »
5 ـ شهلا شکاری خبرنگار روزنامه های « شرق » و « افتخار »
6 ـ شيوا شکاری خبرنگار روزنامه های « شرق » و « افتخار »
زنان روزنامه نگاری که در طی سال گذشته در دادگاهها بازجويي و محاکمه شده اند
1 ـ بتول زمانی مدير مسئول ماهنامه « لوتوس »
2 ـ مهناز هويدا مدير مسئول هفته نامه « رايزن جوان »
3 ـ صديقه طالعی مدير مسئول نشريه « هنر زندگی »
4 ـ پريوش برنجی مديرمسئول دوهفته نامه « موسيقی قرن »
5 ـ سکينه کريم خانی مدير مسئول ماهنامه « آهنگ زندگی »
6 ـ تونيا کبود وند دبير بخش زنان نشريه توقيف شده « پيام مردم کردستان »
7 ـ فائزه شريف مدير مسئول هفته نامه « صدا » 650هزار تومان جريمه نقدی
8 ـ فرشته قاضی خبرنگار روزنامه « اعتماد » بازداشت و صدور قرار وثيقه50 ميليون تومانی
9 ـ محبوبه عباسقلی نژاد سردبير نشريه « فرزانه » بازداشت و صدور قرار وثيقه30 ميليون تومانی
10 ـ فريبا داودی مهاجر دبير انجمن روزنامه نگاران جوان تهديد به مرگ از سوی نهاد های امنيتی
11 ـ شمزين جهانی عضو« انجمن زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر» و روزنامه نگار سه سال و نود ويک روز زندان
12 ـ نفسيه کوهنورد خبرنگار روزنامه « همشهری » اخراج از کار
13 ـ مسيح علي نژاد خبرنگار « ايلنا » ممنوع ورود به مجلس
دستگيری دست جمعی زنان در جشن ها به جرم رقص وشادی به اتهام « فساد »
ـ 22 زن د رتهران
ـ 16 زن در مشهد
ـ 24 زن در اهواز
ـ 20 زن در ساوجبلاغ
ـ 132 زن در سمنان
ـ 32 زن در لاهيجان
ـ 55 زن در قزوين
ـ 61 زن در زنجان
ـ 49 زن در رشت
ـ 769 زن در زنجان دريافت تذکر از سوی نيروهای امر به معروف و نهی از منکر
ـ 1250 زن در سمنان دريافت تذکر از سوی نيروهای امر به معروف و نهی از منکر
محاکمه فعالين سياسی ، فرهنگی و اجتماعی
1 ـ فاطمه حقيقت جو نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی
2 ـ شيرين عبادی وکيل دادگستری
3 ـ فاطمه گوارايی فعال ملی ـ مذهبی
4 ـ مرضيه مرتاضی لنگرودی فعال ملي ـ مذهبی سه سال حبس تعليقی
5 ـ توکا ملکی نويسنده کتاب « زنان موسيقی ايران » يک ميليون تومان جريمه نقدی
6 ـ مليحه مغازه ای مترجم کتاب « زنان پرده نشين مردان جوشن پوش » يک و نيم ميليون تومان جريمه نقدی
7 ـ سوسن طلوعی دبير زبان انگليسی و عضو شورای شهر جلفا
دستگيری و بازجويی فعالين سياسی ، فرهنگی و اجتماعی
1 ـ خانم علوی شوشتری عضو گروه « اتحاد ملی »
2ـ اکرم اقبالی از بازداشت شدگان تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران ( 21 روز بازداشت 40 ميليون تومان قرار وثيقه )
3 ـ فريبا هدايتی از بازداشت شدگان تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران
4 ـ الهه نازجو از بازداشت شدگان تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران
5 ـ شهرزاد کريمان از بازداشت شدگان تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

6 ـ خانم شقاقی از بازداشت شدگان تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران
7 ـ خانم رخساره از بازداشت شدگان تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران
8 ـ دختر و همسر محمد احمدی از بازداشت شدگان تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران
9 ـ شهين خادمی از خانواده های اعدام شدگان سازمان مجاهدين خلق ايران
10 ـ طاهره بابا خانی از خانواده های اعدام شدگان سازمان مجاهدين خلق ايران
11 ـ زری جوادی از خانواده های اعدام شدگان سازمان مجاهدين خلق ايران
12 ـ مادر لواسانی از خانواده های اعدام شدگان سازمان مجاهدين خلق ايران
13 ـ مادر خادمی از خانواده های اعدام شدگان سازمان مجاهدين خلق ايران
14 ـ شهناز هادی قشقايي بجرم نظرسنجی در مورد حوادث فيروز آباد
15 ـ نرگس اديب از فعالان«جنبش پيشاهنگان ايران »
16 ـ معصومه اکبر بيگی دستگيری به علت شرکت در حرکت « اعتراض عليه خشونت »
17 ـ زهرا جمالی کارمند ستاد مشترک سپاه پاسداران
18 ـ دستگيری دو زن در تهران به جرم پخش اعلاميه
19 ـ سارا عباسی از فعالين حرکت ملی آذربايجان
احضار ، بازجويی و بازداشت دانشجويان
1ـ سحر صديقی دانشجوی دانشگاه اصفهان
2 ـ مرضيه آريانفر دانشجوی دانشگاه اصفهان
3 ـ منيره بهارلو دانشجوی دانشگاه اصفهان
4 ـ سوناز شريفی دانشجوی دانشگاه تهران
5 ـ هانيه نعمتی دانشجوی دانشگاه تهران
6 ـ شيوا نظر آهاری دانشجوی دانشگاه صدرا « 20 روز بازداشت 40 ميليون تومان وثيقه »
7 ـ مريم خرمی دانشجوی دانشگاه پيام نور ورامين
8 ـ پگاه ساکی دانشجوی دانشگاه آزاد اراک « 3 ميليون تومان کفالت »
9 ـ فاطمه هدايت دختر روزنامه نگار زندانی انصافعلی هدايت ممنوعيت ازتحصيل .
محدوديت های گوناگون عليه فعالين سياسی ، فرهنگی و اجتماعی
1ـ اعظم طالقانی دبير کل جامعه زنان انقلاب اسلامی ممنوع الخروج
2 ـ نرگس محمدی فعال ملی ـ مذهبی عدم اجازه ايراد سخنرانی در دانشگاه رازی کرمانشاه
3 ـ ژيلا حسن پور شاعر و نويسنده کُرد ، بازجويی
4 ـ شش زن عضو جامعه زنان انقلاب اسلامی مورد بازجويی قرار گرفتند
5 ـ دوازده زن عضو انجمن های غير دولتی مورد بازجويی قرار گرفتند
6 ـ جلوگيری از برگزاری کنسرت موسيقی « گروه مهرگان »
7 ـ مهناز انصاريان نويسنده و بازيگر سينما و تلويزيون تهديد به مرگ توسط نيروهای امنيتی
8 ـ الهه کولايي نماينده دوره ششم مجلس احضار به دادگاه
9 ـ جميله کديور نماينده دوره ششم مجلس احضار به دادگاه
ctdhumanright@yahoo.com :کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو –كاناد ا
info@vzvmiran.de - www.bashariyat.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – برمن- آلمان
shafaei@azadegy.de - www.azadegy.deشبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
irancalppo@free.fr - irancalppo.free.fr : کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران - پاریس
info@komitedefa.org - www.komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
info@irantestimony.com - www.irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر
demokrasi9@yahoo.com : کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش
hoghoghebashar@rahaeii.com – www.rahaeii.com : انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
FaalanHRC@yahoo.ca انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا :
adhri1@yahoo.com : اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
kanon253@hotmail.com انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک :

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19154

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی به مناسبت روز جهانی زن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016