جمعه 2 اردیبهشت 1384

فرانسويها بازار ايران را دوست دارند؛ گزارشي از فعاليت خارجيها در حوزه انرژي ايران، هاتف

شركت هايي كه در دهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي در تهران حضور داشتند، سرمايه گذاري در ايران را امن و با سود دهي بالا توصيف كردند در حاليكه از برخي سوء مديريت ها و قوانين قراردادهاي نفتي در ايران گله مند هستند.
Stephan Montagnon مدير فروش شركت Nexans توليد كننده كالاهاي صنعتي در سرمايه گذاري و فعاليت تجاري در ايران را در مقايسه با كشورهاي همسايه ايران و ساير كشورهاي منطقه خاورميانه امن و قابل اعتماد توصيف كرد و در حاليكه سعي مي كرد نام هيچ كشوري را نبرد افزود: در برخي كشورهاي منطقه خاورميانه تحقيقاتي براي سرمايه گذاري انجام داده است اما هيچ كدام مانند ايران امن و مطمئن نبودند.
مدير فروش اين شركت فرانسوي كه تامين كننده كابلهاي صنعتي چند فاز منطقه پارس جنوبي است، با اطمينان از قرارداد طولاني مدت ميان ايران و فرانسه خطر ناپذيري براي سرمايه گذاري در ايران را پايين دانست و در پاسخ به سوالي در خصوص تهديدات استراتژيك امريكا عليه ايران گفت: هر چند كه ما در كشور امريكا سرمايه گذاري كرده ايم و امريكا نيز شريك تجاري ما محسوب مي شود اما هيچ تعهدي براي سياست و اهداف امريكايي ها نداريم.
اين توليد كننده كابلهاي صنعتي كه 28 درصد از واردات كابلهاي صنعتي ايران را به خود اختصاص داده است، بزرگ ترين رقباي خود را دو شركت ايراني و يك شركت ايتاليايي مي داند و پس از دو سال فعاليت در ايران به اين نتيجه رسيده است كه احداث يك كارخانه براي آنها منفعت بيشتري را به دنبال خواهد داشت.
Montagnon در عين حال از بروكراسي داخلي ايران انتقاد كرد و گفت: تصميم گيري ها در ايران بسيار كند و با تاخير صورت مي گيرد و در حالي كه روساي شركت ما به طور ماهيانه از ما گزارش مي خواهند گاهي براي يك تصميم كوچك بايد ماهها منتظر پاسخ مسئولان ايران بمانيم.
Markus turezyn مدير مالي شركت اكتشافي و توسعه OMV نيز مهمترين مشكل براي فعاليت با ايران را نوع قرارداد هاي نفتي ايران دانست و گفت: قرارداد بيع متقابل در طرحهاي توسعه ميادين نفتي استفاده مي شوند در حاليکه به دليل ريسک بالاي سوددهي در فعاليتهاي اکتشافي ميادين نفتي، اين نوع قرارداد در هيچ كشوري براي طرح هاي اكتشافي استفاده نمي شود اما در اين قرارداد براي طرح هاي اكتشافي نيز وجود دارد.
مدير عامل اين شركت اكتشافي و توسعه اتريشي همچنين نوع قراداد نفتي در ايران را غير قابل انعطاف دانست و معتقد است زماني كه قيمت نفت بالا مي رود سود بالا رفتن از قيمت نفت را تنها دولت مي برد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت انعطاف پذير بودن قراردادهاي نفتي و پايين آمدن قيمت نفت ، آيا حاضر به پرداخت زيان هستند؟ گفت: قيمت نفت ربطي به نوع قرارداد ندارد.
Turczyn در حاليكه معتقد است رئيس جمهور آينده ايران مي تواند نقش بسياري در تغيير اين شرابط داشته باشدا فزود: شركت ملي نفت ايران در نظر دارد با تركيب قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميادين نفتي، اين شرايط را تغيير دهد كه هم به نفع دولت وهم به نفع شركت ها خواهد بود.
اين شركت در حاليكه با عقد قراردادي 5 ساله با شركت هاي ملي نفت ايران معتقد به حفاري سه حلقه چاه شده است، در حال حاضر با گذشت 4 سال از اين قرارداد حفاري دومين حلقه چاه را آغاز كرده است و مدير مالي آن نيز اميدوار است همكاران با ايران را ادامه دهد.
مدير اين شركت نيمه دولتي اتريشي كه 30 درصد سهام آن توسط د ولت تامين مي شود در خصوص تهديدات و تحريم ها عليه ايران در جريان پرونده هسته اي ايران گفت: براي ما موضع اتحاديه اروپا مهم است و اتحاديه اروپا نيز معتقد است با مذاكره اين مشكل حل خواهد شد بنابراين براي ما جاي نگراني براي سرمايه گذاري در ايران نيست.
علي رغم اينكه صنعت نفت در سالي كه گذشت حوادثي چون اظهارات مدير عامل شركت انگليسي (BP) و ترك اين شركت از پروژه هاي ايران ، همكاري كوتاه مدت شركت هاي برتون، مذاكرات براي انتقال خط لوله گاز به آسياي شرقي علي رغم مخالفت هاي امريكا ، تحولات همكاري هاي دوجانبه در خصوص لوله ايران و تركيه راپشت سر گذاشته بود اين نمايشگاه به رقابتي شديد ميان شرکتهاي خارجي بدل شده بود.
شركت Gaz de France كه سابقه 230 ساله همكاري هاي مطالعاتي و پژوهشي با ايران را دارد از سال گذشته در حال مذاكره براي عقد قرارداد براي اجراي پروژه هاي انتقال و توزيع گاز با ايران است و در حاليكه بازارهاي اروپا اولويت اين شركت است مهندسين اين شركت پس از مطالعه و تحقيق خط لوله ايران و تركيه را مناسب براي سرمايه گذاري در بخش انتقال گاز دانستند.
Jean Louis Chenel مدير توسعه تجاري اين شركت، معتقد است قطر كه شريك ايران در منابع عظيم كاز محسوب مي شود ، ساختار مناسبي براي سرمايه گذاري ندارد و به علت بزرگ بودن پروژه در منطقه گازي اين كشور، چند شركت گازي براي فعاليت در يك پروژه با هم تركيب مي شوند.
وي در حاليكه خبر داد شركتش در حال مذاكره با قطر براي جونت شدن با شركت ديگري است افزود: ما در مورد قطر نگران بازار هستيم چرا كه سرمايه گذاري براي گاز مانند نفت نيست در موردگاز بايد اول بازار را پيدا كرد.
مدير توسعه تجاري Gaz de France در عين حاليكه سرمايه گذاري در ايران را مناسب و مطلوبتر توصيف كرد، قراداد "باي بك" ايران را مناسب براي پروژه هاي گاز ندانست و گفت: پروژه هاي گاز در دراز مدت نتيجه مورد نظر سرمايه گذاران را مي دهد و قرارداد " باي بك" براي گاز در همه دنيا 20 تا 25 ساله است و در ايرن اين قرارداد 5 الي 7 ساله منعقد مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه دولت ايران مالك اصلي منابع كشور است و تنها براي زمان محدودي سرمايه گذاري و فعاليت در اين بخش را به شركت هاي خصوصي مي سپارد گفت: اين سياست هر چند كه براي دولت منفعتي را به دنبال دارد اما در دراز مدت زيانهاي زيادي براي دو طرف قرارداد بوجود مي آورد.
مدير توسعه تجاري اين شركت فرانسوي آنچنان از سرمايه گذاري در ايران آسوده خاطر است كه معتقد است، به دليل اينكه با دولت طرف قرارداد است امنيت بالا و ريسك پاييني برا ي سرمايه گذاري دارد و مسايل سياسي نيز هيچ ربطي به فعاليت هاي اقتصادي نخواهد داشت.
غرفه شركت هاي توتال، شل و Gaz de France محدوده وسيعي از مركز سالن مبنا كه براي غرفه هاي بين المللي در نظر گرفته شده بود را به خود اختصاص داده بود و در مقابل نتها شركت انگليسي B.G غرفه اي براي معرفي فعاليت و اهداف خود در ايران داشت، در حالي كه اين شركت پس از گذشت 5 سال از ورودش به ايران نتوانسته است نظر مقامات ايراني را براي به دست گرفتن پروژه هاي گازي بگيرد.
مسوولان اين شركت به سايت هاي خبري گفتند: گاز ايران روند خوبي را طي مي كرد اما پس از اظهارات مدير عامل شركت نفتي B.P اين مذاکرات بي نتيجه ماند.
ميلاد کوثر جانشين مدير عامل در ايران شركت هاي فرانسوي بزرگي كه خود در حال حاضر پروژه هاي گاز ايران را در دست دارند را مهمترين رقباي شركت خود دانست و افزود: B.G هيچ وابستگي سياسي ندارد و شركت كوچكي است كه تنها فعاليت هاي فني و مهندسي انجام مي دهد.
اين مهندس ايراني شركت B.G همچنين در خصوص تحريم هاي امريكا گفت: ما تنها با يكي از تحريم هاي امريكا روبه رو هستيم و آن استفاده از فرمول فيليپس براي تبديل گاز به LNG است كه ما در ايران از فرمول هاي اروپايي مي توانيم استفاده كنيم كه قبلا در مصر استفاده شده و نتايج مثبتي نيز داشته است.
در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه وزير نفت بلژيك، سفراي كشورهاي فرانسه و ايتاليا و معاون وزير نفت نروژ در كنار " بيژن نامدار زنگنه" ، .وزير نفت ايران، معاونان وزارت بازرگاني و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين نمايشگاه 15 هزار متر مربع به 440 شركت خارجي و 55 هزار متر مربع نيز به 760 شركت ايراني اختصاص داده شده بود كه در مجموع 18 سالن شركت ها در بخش هاي اكتشاف توسعه ميادين، استخراج گاز و توليد گار مايع (LNG) ، انتقال گاز، توليد فرآورده هاي پتروشيمي ، قطعات و تجهيزات و مطالعات نفت فعاليت خود را در معرض ديد بازديد كنندگان مي گذاشتند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21408

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فرانسويها بازار ايران را دوست دارند؛ گزارشي از فعاليت خارجيها در حوزه انرژي ايران، هاتف' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016