جمعه 20 خرداد 1384

يزدي: در كشور ما تحقق دموكراسي از جنگ استالينگراد نيز سخت تر است، امروز

ابراهيم يزدي در تالار ابن سيناي دانشگاه تهران در همايش "دموكراسي گامي به پيش" در تبيين اصل جمهوريت گفت: مواضع كانديداها در عرصه انتخابات بسيار مهم است كه آيا اين افراد به اسلاميت اعتقاد دارند يا به جمهوريت هرچند كه ما اعتقاد داريم كه اگر اصل جمهوريت تحقق يابد، اسلاميت به عنوان يك عامل فرعي مي تواند در آن اثر كند براي همين من هيچ اصراري براي توليت دين خدا ندارم دين خدا متولي دارد من تعهد به حفظ اصل جمهوريت دارم بايد تلاش كرد در كوير و شوره زار استبداد 2500 ساله نهال دموكراسي مدفون نشود.
دبير كل نهضت آزادي در مورد مراحل تصويب قانون اساسي افزود: قانون اساسي زمان مهندس بازرگان كه تصويب شد قانون دموكراتي بود اما پيش نويسي كه خبرگان قانون اساسي به آن اضافه كردند قانون را دچار تناقص آشكاري كرد كه اين مساله در سال 68 نه تنها بر طرف نشد بلكه وجوهي در قانون اساسي به تصويب رسيد كه مخالف مردم سالاري بود.
وي در مورد ادامه افزود: عمل سياسي بايد توام با تحليل سياسي باشد و تحليل هاي سياسي بايد از پويايي برخوردار باشد در اين راستا مي توان به راهكار تغييرات تدريجي و تغييرات راهكار نا كجا آباد اشاره كرد كه راهكار نا كجا آباد به استبداد منجر مي شود و چون براي پيشبرد آن به قهر و خشونت متوسل مي شوند در نهايت استالينيسم مي شود.
ابراهيم يزدي با اشاره به حقوق ملت گفت: شما نمي توانيد حقوق بشر و دموكراسي را از هم جدا كنيد در فصل اول همين قانون اساسي بر حقوق ملت تاكيد شده است و تا زماني كه حقوق ملت تحقق نيابد نمي توان شيوه هاي اعمال حاكميت مردم را بررسي كرد و تا زماني كه روزنامه ها آزاد نباشند امكان انعكاس انتقادها از حاكميت وجود ندارد. سال گذشته كه سال پاسخگويي بود مي توان يك پرسش را مطرح كرد كه مسوول ويراني قوه قضاييه كيست؟ با توجه به اين كه قوه قضاييه زير نظر رهبري است چرا زماني كه رييس قوه قضاييه آزادي سه زنداني ملي مذهبي را مطالبه مي كند اراده اي مانع تحقق اين خواست مي شود.
ابراهيم يزدي ضمن مثبت خواندن جبهه دموكراسي خواهي گفت: اين نشانه بلوغ سياسي ما است كه من اعلام مي كنم كه من با سازمان مجاهدين انقلاب خط قرمز دارم اما حاضر هستم به خاطر يك هدف مشترك در يك جا با اعضاي سازمان قرار بگيرم. جامعه چند صدايي به رسميت شناخته شده است وهيچ كس حق ندارد خود را حق مطلق قلمداد كند و بايد بر اين مساله تاكيد كرد كه من با وجود اختلاف نظر، شما را مي پذيرم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تاكيد كرد: در جبهه دموكراسي خواهي شما نمي توانيد با تعيين سقف گروهها در يك جبهه قرار بگيريد بلكه بايد كف مطالبات را مدنظر قرار دهيد و در اين راه نبايد ياس و نااميدي را به خود راه دهيد همانند يك كوهنورد كه نبايد فقط به قله نگاه كند چون باعث مي شود خستگي بر وي غلبه كند چرا كه دموكراسي يك ايستگاه نيست بلكه يك فرايند است كه بايد گام به گام طي شود. در كشور ما تحقق دموكراسي از جنگ استالينگراد نيز سخت تر است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24155

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يزدي: در كشور ما تحقق دموكراسي از جنگ استالينگراد نيز سخت تر است، امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016