چهارشنبه 8 تیر 1384

گزارش تصويری خبرنامه گويا از کنفرانس "ايران پس از انتخابات" در بروکسل (2)


از راست: نوري زاده، معينی، خانبابا تهرانی، بير و فراسونی


عليرضا نوري زاده


فيروزه نهاوندی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد بروکسل در بلژيک


سيمين بهبهانی و علی اشرف درويشيان


عبدالکريم لاهيجی


فيروزه نهاوندی


سيمين بهبهانی و ابراهيم نبوی


عبدالکريم لاهيجی


سيمين بهبهانی


علی اشرف درويشيان


هلن فلوتر، عضو حزب سبز فرانسه و رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا، گرداننده ميزگرد حقوق بشر


آزاده کيان، استاد علوم سياسی دانشگاه پاريس و پژوهشگر مسائل ايران در مرکز تحقيقات علمی ناسيونال فرانسه


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


عبدالکريم لاهيجی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش تصويری خبرنامه گويا از کنفرانس "ايران پس از انتخابات" در بروکسل (2)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016